Genel

Karşıyaka Tahliye Davası Avukatı

denizaslanı hukuk

karşıyaka tahliye davası avukatı, izmir kira avukatı, kiracı tahliyesi nasıl yapılır, tahliye davası nasıl açılır, bostanlı kira avukatı.

Karşıyaka kira hukuku avukatı. izmir tahliye davası avukatı, izmir kira hukuku avukatı, tahliye davası dilekçesi örneği, tahliye davası cevap dilekçesi örneği, kiracı tahliye ihtarnamesi, kiracı tahliye ihtarnamesi örneği, noterden ihtar nasıl çekilir, kiracı nasıl tahliye edilir, tahliye avukatları, izmir tahliye davası avukatları gibi merak edilen tüm hususları sizler için yanıtladık.

Kiracı Tahliye Davası Ne Demektir?

Karşıyaka Tahliye Davası Avukatı, kiracı tahliye davası kiracının konutu veya taşınmazını gerekli sözleşme ve gerekli kanun içerisinde boşaltılması için oluşturduğu bir dava biçimidir. Kiracı tahliye davası kira sözleşmesi sonunda açılmaktadır. Kira sözleşmesi bitmeden tahliye davası açılması mümkün değildir. Kira sözleşmesi içerisinde düzenlemeler süreli veya süresiz olarak oluşturulabilmektedir. Sözleşme sonrasında verilen tarih içerisinde boşaltılmış isim burada kiracıya tahliye davası açılarak süreç başlatılmaktadır. Süreç başlatıldıktan sonra avukatınız ile birlikte bir yol izlenmektedir. Avukat Melih Saatçı ile birlikte olumlu sonuçlanacak bir yol olması mümkündür. Sözleşme sonrasında ki 15 günde aynı şekilde herhangi bir bildirim oluşturulma görülmemektedir ve sözleşmenin 1 yıl kadar uzatılması görülmektedir.

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılmaktadır?

izmir tahliye davası avukatı olarak söyleyebiliriz ki, her geçen gün farklı bir yer de hızla artış göstererek konutlar inşa edilmektedir. Bu durumun sonucunda oluşabilecek durumlar sonucunda davalar açılması da mümkündür. Tahliye davalarında kiracı tarafından açılan davalar genel olarak kira sözleşmesi üzerinden açılmaktadır. Borçlar kanunun getirdiği hükümlere dava süreci şekillenmektedir. Davayı açan kişinin şartları yerine getirmesi önemli bir koşuldur. Dava açılabilmesi için uygun şartlar oluşturulmamışsa dava açılmamaktadır. Aynı zaman da davanın açılabilmesi için belli başlı ücretlerinde ödenmesi önemlidir. Ücretlerin ödenmediği taktirde ve davanın açılmasına ilişkin gerekli sebepler oluşturulmamışsa dava açılmamaktadır.

Kiracının Bildirim İle Tahliye Edilmesi

Bostanlı tahliye avukatı, bildirim yolu ile kiracıya tahliye talebi uygulanmaktadır. Bu Türk Borçlar Kanunu’nda da yer alan bir maddedir. Bu madde ile birlikte 10 yıl kadar uzatılan kira sözleşmesi sonrasında her uzatılan yıl için yıl bitiminde 3 ay kadar süre sonrasında sözleşmeye son verilmektedir. Fakat bunun dışında bildirim uygulanmadığı takdirde kira sözleşmesi uzatılabilmektedir. Kiracıya tahliye dava yolu ile kiracıya tahliye talep edilmesi Türk Borçlar Kanunu içerisindeki maddelerde de yer almaktadır. izmir tahliye davası avukatı için tıklayın.

Dava İle Kiracıya Tahliye Bildirimi

Kiracı tahliye davası, dava yolu ile kiracıya tahliye talebi edilebilmesi için 2 sebep olması gerekmektedir. Bunlar kiraya veren kişi tarafından ve kiracı tarafından kaynaklanan belli başlı sebepler olmaktadır. Kiracı borcunu gerek yazılı gerek sözlü olarak 30 güne kadar en az olacak şekilde vermesi beklenilmektedir. Bu süre dışında sözleşme iptal edileceği belirtilmektedir. Kiracı verilen süre dışarı dışında yine kira bedelini tam bir şekilde ödemez ise tahliye davası açılmaktadır.  Tahliye davası sırasında sözleşme üzerinden bir dava açıldığı için burada en önemli neden olarak davayı açan kişinin karşıt tarafın sözleşme şartlarına uymamasıdır. Burada gerek konutun olduğu yer gerekse de davacının yerleşkesinde bulunan mahkemede dava açılmaktadır.

Tahliye Davası

Kiracı tahliye davası şartları, tahliye davası açılabilmesi için belli başlı şartlar oluşturulmaktadır. Bu şartlar gerek kanun maddelerinde de yer alan şartlardır. Kiracı ve kiraya veren olarak kişilerin şartları bulunmaktadır ve bu şartlara da uyulması bekletilmektedir. Şartları uyulmadığı takdir de haksız olarak dava açılmamaktadır. Bir problem karşısında bir kiracı tahliye davası açılacak ise burada önceden detayların bilinmesi önemlidir. Avukat tarafından tarafınıza uygun olarak gerekli detaylar anlatılacaktır. Mahkemede şartlara bakıldığında kesinlik kazanılmazsa uzatmaya gidilecektir. Bu durum da davacının aleyhine olacaktır.

Kiraya Veren Kişinin Tahliye Davası İçin Şartları

Mavişehir tahliye davası avukatı, Kiraya veren kişi tahliye davası açabilmesi için belli başlı şartları elinde bulundurması gerekmektedir. Bu şartların yazılı olarak bulunması daha tercih edilmektedir. Yeniden inşa, gereksinimler gibi belirli şartlar bulunmaktadır.

Gereksinimler ve Yeniden İnşa

Kiracı tahliye davası oluşturulurken belli başlı sebepler bulunaktadır. Bu sebeplerden birisi de kiraya veren kişinin şartları ile gereksinimleridir. Kiraya veren kişi belirli sebeplerle bir dava açmış ise bu davanın şartlarının geçerlilik kabul etmesi önemlidir. Gereksinimler yazılı bildirim ile belirtilmektedir kiraya verilen ev bildirim yapıldıktan sonra halen boşaltılmamışsa burada 3 ay kadar bir süre beklenilmektedir. Bu süre sonrasında dava açılabilmektedir. Dava Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılmaktadır.

Yetkili Mahkeme

Kiracı tahliye davası süreci esnasında konumun bulunduğu yer ya da bölgede ki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava gerçekleştirilmektedir. Konum değişkenlik gösterebilir. Bu durum davaya göre değişmektedir. Bu yüzden bazen evin bulunduğu yerde ki mahkeme olmaya bilir. Yine bu durumun netlik kazanması da avukatınız ile oluşturulmaktadır. Dava sırasında ki her türlü ilk aşama masrafları davacı tarafından talep olarak ödenmektedir. Tahliye davasında ki çeşitli durumlara göre masraflarda artma veya azalma gibi çeşitlilik verilmesi mümkündür. Avukat ve icra takibi masrafları da yine tahliye davası içerisinde ki masrafların içine girmektedir. Davalının bulunduğu yere göre de bulunan mahkemede dava açılmaktadır. Tahliye davası açılabilmesi için davayı açan kişinin belli başlı bir takım sebepleri ortaya koyması gerekmektedir. İki tarafında farklı yerlerde bir dava açması beklenilemez. Bu durum da davanın oluşması da mümkün değildir.

Kiracı Tahliye Davası Harç Durumu

Kiracı tahliye davası süresinde oluşturulan harç durumu, nispi harç takibi olarak belirtilmektedir. Tahliye davası açılmadan önce belirli harç miktarı ödenmektedir. Belirli oranlarda dava açılarak harç miktarı alınmaktadır. Harç durumu yıllık olarak belirtilmektedir ve aynı zaman da kira bedeli olarak görülmektedir. Kira bedeli üzerinden oluşturulan harç, kiracı tarafından alınması beklenilmektedir. Harç bedeli ile birlikte davayı açan kişinin de harç ile birlikte dava masraflarını ödemesi beklenir. Detay olarak belirtilmesi gerekirse kira sözleşmesinin net bir sona erme tarihi yok ise bu durumda bir tarih belirtilmesi gerekmektedir. Sona erdiği günün tarihi belirtildikten sonra dava açılması mümkündür. Aksi takdir de bir bitiş olmadan dava açılmaz. Yine bu konuda avukat da sizi detaylı bir şekilde bilgilendirecektir.

Tahliye Davası Süresi

Kiracı tahliye davalarında süre davanın durumuna göre değişmektedir. Davalar mahkemede ki genel yoğunluk, dava süresince gerekli delillerin toplanılması ve yeterlilik kazanması, duruşmalarda ki uzunluk süresi gibi birçok neden oluşturulmaktadır. Bu nedenlere göre tahliye davası süresinde kısalma ya da sürenin uzaması gerçekleşmektedir. Yargıtay tarafından kiraya veren ve mülk sahibi kişinin de tahliye davası açabileceği belirtilmektedir. Mülkiyet sahibi kiracı olarak yer edinmediyse bir dava açması mümkün değildir. Taşınmaz bir mülkün tahliye davası açılabilmektedir. Kiracı mülkiyetin sahibi değilse dava açması beklenilmemektedir. Genel olarak bir kiracı tahliye davasında net bir süre verilmesi beklenilemez. Ancak yaklaşık süreler avukat tarafından davayı açan kişiye söylenebilmektedir. Sürçlerde beklenilmeyen durumlar olabileceği için tam bir tarih pek mümkün değildir.

Kiracı Tahliye Davası Sonucu

Kiracı Tahliye Davası sonucunda gerekli mahkeme ile davanın gerekli şartların yerine getirildiğine bakılmaktadır. Yerine getirilen şartlar gözetilmektedir. Dava tam anlamıyla netlik kazandıktan sonra sonuçlanmaktadır. Dava sonucunda kiracının tahliyesi ve kiracının icra takibi başlatabilecek bir konumda olması görülmektedir. Kiraya veren kişi mahkemenin kararı ile birlikte icra takibi başlata bilmektedir. Kiracı tahliye davası sonucunda evden çıkarılmaktadır. Evin boşaltılması sonrasında kiracı tarafından icra takibi devam etmektedir. Kiracıya herhangi bir şekilde icra takibi sebebiyle karşı çıkılması ya da kiracıya icra takibinin durdurulması gibi belirli etkenler oluşturulduğu takdirde icra takibinin durdurulması beklenilmektedir.

Bu doğrultuda enerji santralinin arazisine ilişkin yaşanabilecek uyuşmazlıkların arazi davası avukatları ile çalışması daha uygun olacakken; belediyenin imar iptali kararına itiraz etmek isteyen bir müteahhitin imar avukatı ile çalışmayı tercih etmesi isabetli olacaktır. Benzer şekilde kentsel dönüşüm kapsamında kat maliklerinin anlaşamama ihtimalinde devreye Kentsel Dönüşüm Avukatının girmesi yerinde olacaktır.

İzmir Kira Avukatı

Karşıyaka Kiracı Tahliye Davası Avukatı telefon numarası için tıklayın.

Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı başlıklı yazımız için tıklayın.
Karşıyaka Devremülk İptali Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.
Bostanlı Devremülk Sözleşmesi İptali Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.
İzmir Devremülk Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.

Açıkladığımız pek çok konuyu ele aldığımızda devremülk cayma ücreti için kesin bir ücret söylememiz mümkün değildir. Ancak genel çerçevede bilgi vermesi için İzmir Barosu Ücret Tarifesi‘ni sizlerle paylaşıyoruz. Tıklayın.

FİYAT ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Bostanlı Araç Kiralama Avukatı, İzmir İcra Avukatı Ali Berkin Denizaslanı‘nı aramak için tıklayın.

İzmir Fetö Avukatı ve Bostanlı Çek Senet Avukatı için tıklayın.

izmir boşanma avukatıBostanlı devremülk avukatı, karşıyaka devremülk avukatı, izmir devremülk avukatı, devremülk sözleşmesi iptali, devremülk sözleşmesinden cayma hakkı, devremülk sözleşmesi icra takibi, devre tatil sözleşmesi cayma hakkı, izmir devremülk iptali, Yalova Termal, Sarot Termal, Ada Termal, karşıyaka tahliye davası avukatı, izmir kira avukatı, kiracı tahliyesi nasıl yapılır, tahliye davası nasıl açılır, bostanlı kira avukatı, Karşıyaka kira hukuku avukatı. izmir tahliye davası avukatı, izmir kira hukuku avukatı, tahliye davası dilekçesi örneği, tahliye davası cevap dilekçesi örneği, kiracı tahliye ihtarnamesi, kiracı tahliye ihtarnamesi örneği, noterden ihtar nasıl çekilir, kiracı nasıl tahliye edilir, tahliye avukatları, izmir tahliye davası avukatları

Bir önceki yazımız olan Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı başlıklı makalemizde bostanlı devremülk avukatı, Bostanlı devremülk sözleşmesi iptali ve Cayma hakkı süresi geçse de iptal edilir mi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir düşünce “Karşıyaka Tahliye Davası Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir