Denizaslanı Hukuk Bürosu, inşaat ve gayrimenkul hukuku çerçevesinde, çok sayıda residence, tower, iş merkezi ve iş/konut/yazlık konseptli sitelerin avukatlık hizmetlerini yürütmekle birlikte, müvekkil mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, inşaat müteahhitlerini, mimarları, finansörleri ve inşaat şirketlerini temsilen avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

Bu hizmetler çerçevesinde;

 • Gayrimenkul satın alma ve satım sözleşmelerinin, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, müzakereleri ve revizyonu hizmetleri,
 • Kat Mülkiyet Kanunu’na tabi residencelar, towerlar, iş merkezleri ve sitelerin tüm hukuki ihtiyaçlarına yanıt vermek, aidat ve kullanım giderlerine ilişkin icra takipleri işlemlerini yürütmek için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,
 • Yine residencelar, towerlar, iş merkezleri ve sitelerin ihtiyacı olan olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu toplantılarının hazırlıklarının yapılarak organizasyon sağlanması, kat malikleri kurulu kararlarının iptali davalarının açılması ve/veya yürütülmesi,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi yerlerde ortak alan ihlâllerine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi için avukatlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin delil tespiti ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
 • Eksik, hatalı yahut ayıplı imalat ve inşaatlara ilişkin olarak delil tespiti ve dava süreçlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, müzakereleri ve revizyonu,
 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin alınmasına yönelik ilgili resmi mercilere başvuruların yapılması,
 • İpotek sözleşmelerinin hazırlanması, müzakereleri ve revizyonu,
 • Kat irtifakı sözleşmelerinin hazırlanması, müzakereleri ve revizyonu,
 • İnşaat, bina yönetimi, proje yönetimi, alış-veriş merkezleri yönetim, lisans, aracılık ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, müzakereleri ve revizyonu,
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemler hizmetleri,

Denizaslanı Hukuk Bürosu tarafından tüm müvekkillerine sunulmaktadır.