Denizaslanı Hukuk Bürosu, idare hukuku çatısı altında kamulaştırma, vergi ve gümrük hususlarında müvekkillerine hukuki çözümler, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede;

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve davalar,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar, ihale davaları ve kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • İdari sözleşmeler,
 • Yap-işlet-devret sözleşmeleri,
 • Kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri,
 • Doğru ve dolaylı vergiler,
 • Hukuki işlemlerin vergisel boyutları,
 • Şirketlerin vergisel avantajlarına ilişkin danışmanlık,
 • Şirketlerin işleyişine ilişkin vergisel hususlar,
 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin dava ve itiraz süreçlerini yönetmek,

Denizaslanı Hukuk Bürosu’nun başlıca hizmetlerini oluşturmaktadır.