İZMİR AVUKAT

BİLİŞİM HUKUKU AVUKATI

Teknolojinin dünyaya kazandırdığı her bir unsuru sonuna kadar kullanarak verdiği hizmetin kalitesini artıran Denizaslanı Hukuk Bürosu, müvekkillerine, başta e-ticaret ve internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, Türk ceza kanununa yeni girmiş olan “bilişim suçları” (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurlarını değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında İzmir bilişim avukatlığı ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler kısaca özetlenecek olur ise;

İzmir Bilişim Avukatlığı Kapsamında Danışmanlık Faaliyetlerimiz

  • Bilişim hukuku alanında müvekkillere güncel mevzuat takibi ile hukuki mütalaa sunulması,

  • Bilgi teknolojileri noktasında müvekkillerin idare ve üçüncü şahıslar ile arasında yaşanan hukuki ve cezai ihtilafların çözümü noktasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması,

  • Bilişim hukuku alanında lisans alınması ve fikri mülkiyet haklarının korunması,

  • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcılarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması, idare ve üçüncü şahıslar ile yaşanabilecek hukuki ihtilaflarda avukatlık hizmetlerinin sunulması,

  • E-Ticaret ile satış yapan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ile hukuki altyapının dizayn edilmesi,

  • Özellikle Start-Up şirketlere baştan sona hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak tüm sözleşmelerin ve iş geliştirme süreçlerinin hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

  • Yerli Start-Up şirketlerinin uluslararası pazara açılması noktasında gerek İngilizce sözleşmelerin kaleme alınması gerekse de şirket birleşme ve devralma süreçlerinin yönetimi

söz konusu hizmetlerden başlıcalarını oluşturmaktadır.