İZMİR AVUKAT, İZMİR KVKK AVUKATI

İZMİR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI ARAYIN.

izmir kvkk avukatı olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak 07.05.2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile birlikte, kişisel veri meselesi, diğer Avrupa ülkeleri ve A.B.D. gibi ülkemizde de çok ciddi bir hukuki altyapıya kavuşmuş, çok ciddi yaptırımlar ile yüksek ehemmiyet arz etmeye başlamıştır. Denizaslanı Hukuk Bürosu kişisel veriler ile ilgili gerçekleştirilen gerek idari gerek cezai soruşturmalarda ve davalarda müvekkillerini temsil etmekte, kesintisiz bir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle sermaye şirketleri bağlamında gereken ve özel uzmanlık gerektiren teknik alanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluk projeleri Denizaslanı Hukuk Bürosu’nca titizlikle yürütülmektedir. Bu uyumluluk projeleri öncelikle bilgilendirme eğitimleri, ardından kişisel veri envanterlerinin ortaya konulması, boşluklara ilişkin analiz ve incelemeler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum danışmanlığı ve sürece ilişkin proje yönetimi olarak tanımlanabilecektir.

Bahse konu süreçlere ilişkin olarak başlıca;

  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde müvekkillerin uymakla yükümlü olduğu mevzuatın ve mevzuatın çerçevesinin tespiti,
  • Şirketlerin yasal mecburiyeti bulunduğu takdirde VERBİS sistemine kayıt için gereken tüm sürecin yönetimi ve neticelendirilmesi,
  • Mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ile uyumun sağlanması için gerekli açık rıza beyanları, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikaları, veri saklama ve imha politikaları gibi tüm hukuki belgeler, metinler ve sözleşmelerin hazırlanması
  • Mevzuattan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilebilmesi açısından müvekkillerin tercih etmesi gereken veri kayıt sistemlerinin hazırlanması aşamasında IT departmanları yahut outsource yazılım şirketleri ile organizenin sağlanması ve mevcut vaziyette kullanılan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uygun hale getirilebilmesi açısından gerekli desteğin sunulması,
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle, distribütörleriyle, çalışanlarıyla, iş sağlığı ve güvenliği birimleriyle, iş ortakları ve partnerleriyle imzalamaları gereken sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi veya revize edilmesi,
  • Şirket içi tüm departmanlara kanuna ve kurul kararlarına uyum aşamasında farkındalık ve uyum eğitimleri verilmesi.
  • İzmir KVKK Avukatı, KVKK Avukatlığı
izmir boşanma avukatı

izmir kişisel verilerin korunması, folkart kvkk avukatı, izmir kvkk avukatı, karşıyaka kvkk avukatı, bostanlı kvkk avukatı