izmir icra avukatı, izmir en iyi icra avukatı kavramı, icra hukuku avukatı, izmir haciz avukatı, maaşa haciz koydurmak, senet avukatı, çek avukatı, icra iflas avukatı gibi merak edilen hususları sizler için yanıtladık.

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Hizmetlerimiz

  • Yerli/yabancı şirket ve gerçek kişilerin, yurtiçinde alacaklarının tahsil edilebilmesi için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunumu,
  • İcra Müdürlükleri ve genel mahkemeler nezdinde her türlü ihtiyati haciz işlemleri ile icra ve iflas takibinin ve konkordato işlemlerinin yürütülmesi,
  • Kıymetli evrak hukuku kapsamında, kambiyo senetlerinin tahsiline ilişkin (çek, senet,bono, poliçe v.s.) borçlardan kaynaklanan ticari veya şahsi alacakların tahsili,
  • Rehin ve/veya ipotek gibi teminatlandırılmış alacakların paraya çevrilmesi yahut alacakların teminatlandırılması,
  • Borcun teminatlandırılması kapsamında değerlendirilmemekle birlikte borca ilişkin olarak icra müdürlükleri yahut noterler nezdinde taahhütname evraklarının hazırlanması, borcun cezai teminata konu edilmesi, bu kapsamda ihlâl edilen taahhütler açısından icra ceza mahkemelerinde görülecek davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Aleyhe girişilen icra takiplerinde menfaatlerin korunması ve görülmesi muhtemel zararın minimize edilmesi,
  • Borçtan kurtulmayı sağlayabilecek her türlü itiraz ve tespit davalarının yürütülmesi,
  • Haciz ve tahsil işlemleri nedeniyle gündeme gelebilecek istirdat ve istihkak davalarının ikâmesi ve takibi,
  • Sermaye şirketleri için; mali durumun kötüye gitmesi nedeniyle ekonomisi bozulan şirketlerin ekonomik durumlarının eski haline getirilebilmesi için konkordato ilanı, alacaklı bankalar, finans kuruluşları, şirketler ve şahıslar ile görüşmeler, teklif hazırlığı, ekonomik dengenin korunması adına tüm hukuki önlemlerin alınması,
  • Şirketlerin ve şahısların icra ve iflas takiplerine konu olmuş her türlü alacak ve borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi ve ekonomik vaziyetin pozitif yönde ivmelenebilmesi adına gerekli hukuki işlemler ve altyapıların hazırlanmasıdır.

Denizaslanı Hukuk Bürosu, ülkemiz sınırları içerisinde bulunan gerçek kişi ve tüzel kişiliklere karşı her türlü yasal icra ve alacak takibi ile icra hukukundan kaynaklanan davaları ikâme etmeye, ödemeye ilişkin plân, protokol ve sözleşmeler hazırlanmasına, haciz, rehin, ipotek, temlik ve teminatlandırma süreçlerine dahil olma, müzakerelere katılma gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bunun yanı sıra, Denizaslanı Hukuk Bürosu, borçlu şahıs ve/veya şirketlerin, Avrupa’nın tamamında, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Rusya’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve İran’da bulunan malvarlıklarına ilişkin olarak icra takip ve tahsil işlemleri için irtibat halinde bulunulan hukuk büroları ve avukatlık ofisleri ile koordineli şekilde yasal takip hizmetleri sunmaktadır.

Avocats Francophones, İcra Avukatlığı, Şirketler Hukuku Avukatlığı

Avukatlık Danışmanlık

(English & Français)

Pour Conseils Juridiques en Français Appelez Nous.