Genel

İcra Takibine İtiraz, Dilekçe Örneği

izmir avukat ali berkin denizaslanı

İcra takibine itiraz dilekçesi nasıl yazılır, icra takibi itiraz dilekçe örneği, icra takibi itiraz süresi,icra takibine itiraz nasıl yapılır, icra takibine itiraz etme, izmir icra takibi avukatı, ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği gibi çok merak edilen kavramları sizler için yanıtladık.

İcra takibi nedir?

İcra Avukatı Ali Berkin Denizaslanı sizler için yanıtladı. Borçlunun borcunu herhangi bir nedenle ödeyememesi durumunda alacaklı bu borcu devlet gücü ile alır. İşte bu aşamada devreye giren devlet gücü, İcra Müdürlüğü nezdinde başlatılan icra takibidir. İcra takibi ilamlı ve ilamsız olarak iki şekilde yapılır. İlamlı icra için mahkeme kararı gerekliyken ilamsız icra, mahkeme kararı olmadan da başlatılabilir. Para ya da teminat özelliği taşımasa da, İcra Müdürlüğü tarafından ilamsız icra yolu ile kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de talep edilebilir. İcra takibinin detaylarını öğrenmek istiyorsan icra takibi nasıl yapılır? sayfamıza göz atmanda fayda olabilir.

Borçlu olmadığını düşünüyorsan icradan gelen ödeme emrini alınca ne yapmalısın?

 • Eğer genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesinden gelen ödeme emrine bir hak düşürücü süre olan 7 gün içinde itiraz ederse takip durdurulur, etmezse emir ve icra takibi kesinleşir. Bu süre borçluya gönderilen tebliğ tarihinden itibaren başlar.
 • Borçlu olmadığını düşünüyorsan emre itiraz edebilirsin. Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icraya emri gönderen icra dairesine giderek itiraz edebileceğin gibi başka bir ilde isen nöbetçi icra dairesi vasıtasıyla da itirazda bulunabilirsin. Nöbetçi icra dairesi, itiraz dilekçesini alıp asıl icra dairesine gönderecektir.
 • Tek dilekçede icra dairesinin yetkisizliğine de borca da itiraz edilebilirsin. Yetki itirazı işlemini borca itiraz ile birlikte yapmalısın.
 • İtirazı tutanağa bağlanmak şartıyla sözlü de yapabilirsin. Fakat yazılı itiraz senin için daima daha faydalı olacaktır.
 • İşletmen için yaptığın itirazlarda şirketini bir avukat temsil etmiyorsa dilekçeyi imza sirkülerindeki yetki kurallarına uyarak imzalamalısın.
 • İfadenden icra takibine itiraz ettiğin net şekilde anlaşılmalıdır.
 • Borcun tamamına veya bir kısmına itiraz edebilirsin. Bir kısmına itiraz ediyorsan bu miktarı bildirmelisin. Kısmi itirazlarda itiraz etmediğin kısım için takip kesinleşir.
 • Borca dayanak gösterilen evraktaki imzaya itiraz ediyorsan imzanın sana ait olmadığını bildirmelisin. Borca, yetkiye veya imzaya itiraz etmezsen 7 gün içinde gerçeğe uygun şekilde mal beyanında bulunmak mecburiyetindesin.

İZMİR İCRA AVUKATI

ARAYIN.

Borca itiraz ettiğinde neler olur?

 • Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borca itirazda, borçlunun haklılığı veya haksızlığı aranmaz. İtiraz, takibi durdurmak için yeterlidir.
 • Alacaklı borçlunun itirazını bertaraf etmek için 6 ay içinde İcra Mahkemesi’nde itirazın bertarafı veya 1 yıl içinde genel mahkemelerde itirazın iptali için dava açar.
 • Düzenlenen itiraz bertaraf davası, itirazın kesin ya da geçici olarak kaldırılması olarak ikiye ayrılarak incelenir. Bu ayrım borçlunun yaptığı itirazın türüne göre yapılır.
 • Yalnızca senetteki imzaya itiraz ettiysen alacaklı itirazın geçici olarak kaldırılması için dava açar. Borca itiraz edersen ise itirazın kesin olarak kaldırılmasına yönelik dava açılır.
 • İtirazı kaldırmak isteyen alacaklı, talebini İİK 68. maddede belirtilen evraklardan birini dayanak göstererek ispatlamalıdır. Bu evraklar sınırlıdır; genişletilemez ve değiştirilemez, kıyas yolu ile uygulanamaz. İtiraz bertarafı ve iptali davaları için belirlenen süre, itirazın alacaklıya tebliğ edildiği gün başlar.
 • Dava sonucunda itirazın doğru olmadığına karar verilirse takip devam eder. Eğer diğer koşullar da bulunuyorsa borçlu aleyhine yüzde 20’den az olmamak şartıyla icra inkar tazminatı kararı verilir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TC

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 201    /…Esas

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU ADI-SOYADI )          : ……………….……………. (TCK. No: ………………………….)

ADRESİ             : ………………………………………………………………………

ALACAKLI          : ……………………………………………………………..

ADRESİ             : …………………………………………………………….

 

TEBELLÜĞ TARİHİ: …../…./201… (ilgili yazının size tebliğ edildiği tarih)

KONU               : Ödeme emrine itiraz ettiğimizin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Şöyle ki;

1)Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur, alacaklıyla aramda herhangi bir hukuki ilişki olmamış, kendisiyle aramda bir sözleşme de imzalanmamıştır.

2) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize ve borcun tüm fer’ilerine açıkça itiraz ediyorum.

Sonuç ve Talep: Yukarıda açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve borcun tüm fer’ilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle işbu icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

TARİH

Ödeme Emrine İtiraz Eden (Borçlu)

Adı ve Soyad/ İmza

EKİ: Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İZMİR İCRA AVUKATI

ARAYIN.

Bir önceki yazımız olan Tanıma Tenfiz Davaları başlıklı makalemizde alsancak-hukuk-burosu, bayrakli-hukuk-burosu ve bostanlı-hukuk-burosu hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

2 thoughts on “İcra Takibine İtiraz, Dilekçe Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir