Kuruluş.

Av. Ali Berkin Denizaslanı ve Av. Ceren Denizaslanı tarafından kurulan Denizaslanı Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle uluslararası alanda hizmet göstermektedir. Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Denizaslanı Hukuk Bürosu, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olmuş, olmaya da devam etmektedir.

Vizyon.

Denizaslanı Hukuk Bürosu, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış danışman kadrosuna sahiptir. Avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasabetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmek amacı güdülmektedir. Yüklenilen görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve görevlerimizi ifa ederken Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak Denizaslanı Hukuk Bürosu’nun temel ilkeleri dahilindedir.

Hizmet Kültürü.

Denizaslanı Hukuk, sağladığı hukuki hizmeti gerek ulusal gerekse uluslararası ihtiyaçların karşılanması ve kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukuki ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; böylece yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, sorunları ortaya çıkmadan engellemeyi hedefler. Müvekkillerin hukuki sorunlarını benimser ve sonuç odaklı yaklaşımla vekalet ilişkisini yürütür. Denizaslanı Hukuk Bürosu kurulduğu günden bu yana “Hukuk Güvenle Başlar” prensibini benimsemiştir.

İlkelerimiz.

Denizaslanı Hukuk, farklı alanlarda hukuk hizmeti vermekte olup, farklı hukuk dallarında uzmanlaşmış ve akademik kariyerini bu yönde geliştirmiş genç ve dinamik avukatlar ile kurumsal ilkeler çerçevesinde hukuk hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Mesleği icra ederken yasalara, etik ve ahlak kurallarına bağlı kalarak en hızlı ve verimli şekilde yerine getirmeye çalışır. Çalıştığı kişi yada kurumların özel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına özen gösterir. Müvekkillerin tüm faaliyetleri ve şahsi bilgilerinin gizliliğini korumak en temel prensip olarak nitelendirilmektedir. Gerektiğinde konusunda uzman kişilerden görüş ve öneri almak işi kolaylaştıran çalışma prensiplerindendir. Müvekkiller ile Denizaslanı Hukuk arasındaki karşılıklı güven, sadakat ve saygı ilişkisi, Denizaslanı Hukuk için, başarının vazgeçilmez anahtarıdır.

İzmir Avukat Bürosu

izmir boşanma avukatı