Genel

Bostanlı Araç Kiralama Avukatı, Rent A Car Avukatı

denizaslanı hukuk

bostanlı araç kiralama avukatı, bostanlı icra avukatı, senet ile araç kiralama avukatı, araç kiralama sözleşmesi avukatı, kiralık araç icra takibi avukatı, araç kiralama boş senet imzalama avukatı, menfi tespit davası avukatı, izmir rent a car avukatı, karşıyaka araç kiralama şirketi avukatı, icra takibi avukatı, senet avukatı, araç değer kaybı gibi merak edilen hususlar için iletişime geçin.

Bostanlı araç kiralama avukatı, rent a car avukatı olarak, mevcut uyuşmazlığınızda yasal sürelere ilişkin haklarınızı kaybetmeden bir avukata danışmanızı tavsite etmekteyiz.

izmir avukat bürosu, izmir hukuk bürosu aramak için tıklayın.

“ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLUP OLMADIĞININ TARTIŞILMASI VE İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ MAHKEME SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU…

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142. maddesi,Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1,2,4. maddeleri,634 sayılı kanunun Ek 1.maddesi,Yargılama konusu olayda: Taraflar arasında 10/09/2015 tanzim tarihli araç kiralama sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek olarak yapılan 11/03/2016 tanzim tarihli ek protokol bulunduğu, Davacının, Bakırköy …İcra Müdürlüğünün … esas sayılı takibe konu alacak nedeniyle borçlu olmadığının tespitini talep ettiği ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin geçersiz olduğunu, karşılıklı olarak edimlerinin ifasının mümkün olmadığını belirttiği, mahkemenin, ihtilafın kira ilişkisinden kaynaklandığı gerekçesiyle tensiben görevsizlik kararı verdiği,

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin araç kira sözleşmesi olduğu, takip konusu kira alacağına ilişkin cari hesaptan kaynaklı alacak olduğu, sözleşmenin geçersiz olup olmadığının tartışılması ve ihtilafın çözümünde görevli mahkemenin HMK 4. madde gereği Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu, HMK 4/a maddesi gereğince “kiralanan taşınmazların İcra İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu olan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde” görüleceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır. Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; dairemizce duruşma yapılmasına gerek olmadığı, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olması sebebiyle, incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu, istinaf sebepleri yerinde olmadığından HMK 353/1-b/1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.”

izmir boşanma avukatı

Bir önceki yazımız olan Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde alaybey ceza avukatı, bostanlı ceza avukatı ve bostanlı ceza davası avukatı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir düşünce “Bostanlı Araç Kiralama Avukatı, Rent A Car Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir