Genel

Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

denizaslanı hukuk

Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı, İzmir Devremülk Avukatı, Bostanlı devremülk sözleşmesi iptali, devremülk sözleşmesi nasıl iptal edilir, devremülk ihtarname, devremülk cayma hakkı, karşıyaka devremülk avukatı, bostanlı devremülk avukatı, izmir devremülk iptali avukatı, devremülk iptal ihtarnamesi örneği gibi merak edilen hususları sizler için değerlendirdik. Cayma hakkı süresi geçse de iptal edilir mi sorusunun cevabı için devremülk avukatı arayın.

Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı avukatı için bizi arayın.

Uzun yıllardan beridir gerçekleştirilen tüketicilerin ‘’ücretsiz tatil kazandınız’’, ‘’ücretsiz gezi kazandınız’’, ‘’anketimize katılmak ister misiniz’’ vb. şekilde aranarak tatil köylerine, tekne turlarına davet edildiği ve devamında çoğu kez klasikleşmiş bir dolandırıcılık yöntemine konu olan devre tatil sözleşmeleri birçok mağduriyete yol açmaktadır. Uygulamada devre mülk ,hisseli gayrimenkul satış vaadi,devre tatil sözleşmesi vb. başlıklar altında düzenlenen bu sözleşmelerin kanunda öngörülen şekil şartlarını taşımaması dahi başlı başına bir geçersizlik sebebidir. Esasında Devre tatil ve devre mülk de farklı kavramlar olup birbirine çok benzediğinden sıklıkla karıştırılmakta devre mülk sözleşmesi sanılan sözleşmeler dahi çoğu zaman devre tatil sözleşmesi olmaktadır. Sözleşmenin adının devre mülk olarak yazması da bu sözleşmenin her durumda devre mülk sözleşmesi olduğu anlamına gelmemektedir. Bu sebeple öncelikle bu kavramlara açıklık getirilmelidir. Zira uygulanacak kanun hükümleri bu doğrultuda değişmektedir.

Devre Tatil Sözleşmesi Nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler belirli bir hissenin tapuda şerh olarak tüketiciye verilmesi şeklinde bir ayni hakka konu olabileceği gibi bir şahsi hak tesisine de konu olabilir

Devremülk Sözleşmesi Nedir?

Devre mülk sözleşmesi 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu’nda tanımladığı üzere, devre tatil sözleşmesine tanım olarak benzer olsa da devre tatil sözleşmesinden ayıran en önemli unsur, Devre mülk hakkının kullanılacağı dönemin 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Bu hak ise her zaman bir ayni hakka konu edilecektir.

Yine hem devre mülk hem de devre tatil şartlarını birlikte karşılayan sözleşme tiplerinde de hem Kat Mülkiyet Kanunu hem de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmalıdır. Peki devremülk sözleşmesinden cayma hakkı nasıl kullanılır? Tıklayın.

Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesi Nedir?

Tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeleri,

Devre Tatil Sözleşmesinde Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı

Devre Tatil Sözleşmesinde 14 gün içinde Tüketicilerin Herhangi Bir Ücret Ödemeksizin Sözleşmeden Cayma Hakkı Var

Devre tatil sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 50. Maddesinde düzenlenmiş yine buna ilişkin Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Yönetmeliği’nde de detayları belirtilmiştir. Tüketicilerin devre tatil sözleşmelerini 14 gün içinde hiçbir gerekse göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart ödemeden fesih hakkı bulunmaktadır. Tüketiciye ön bilgilendirme formunun verilmemesi sözleşmenin tüketiciye teslim edilmemesi gibi durumlarda süre başlamayacak olup bu hak her halde 1 yıl sonra sona erecektir. Yani tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren başlayacak 14 günlük süre mevcut olup bu süre de 1 yılla sınırlandırılmıştır.

Örnek: sözleşme 13.06.2016 yılı tarihli olup tüketiciye bu sözleşme 13.08.2016 yılında teslim edildiyse tüketicinin 14 günlük cayma hakkı 13.08.2016 tarihinde başlayacaktır. Ancak en geç teslim tarihi 13.06.2017 olup bu tarihe kadar teslim edilmemesi vb. durumlarda tüketici 1 yıl geçtiği için cayma hakkını kullanamayacaktır. Ancak aşağıda da detaylı inceleyeceğimiz üzere cayma süresi geçse bile tüketicinin bazı durumlarda sözleşmenin geçersizliğine dayanarak ödeme yükümlülüğünden kurtulması mümkün

Cayma Bildiriminin Tebliğinden itibaren Satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu aldığı senet veya ücretlerin tamamını tüketiciye iade etmek zorundadır

Tüketicinin cayma hakkını kullandığı durumda tatil hizmeti veren sağlayıcı veya satıcı ,cayma bildirimi kendisine ulaştığı tarihten en geç 14 gün içinde tüketiciyi borç altına sokan her türlü senet, bono vb. belgeyi tüketiciye iade etmek ayrıca o tarihe kadar tüketicinin ödediği herhangi bir tutar varsa bu tutarları ödemekle yükümlüdür.

Ön Ödemeli Deve Tatil Sözleşmelerinde teslim tarihine kadar tüketicilerin sözleşmeden Cayma Hakkı Var

Tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeler ön ödemelli devre tatil sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda tüketici sözleşmeye konu hak kendisine teslim edileceği tarihe kadar sözleşmeden cayabilir. Satıcı kusura yoksa yüzde 2 tutarında cezai şart talep edebilmekle birlikte borç hiç veya gereği gibi ifa edilmemişse cezai şart da talep edilemeyecektir. Cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren:

-Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.

-Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, on gün içinde edinimlerini iade eder.

Cayma Bildirimi – Devremülk İptali Nasıl Yapılmalı?

Yönetmelikte de açıklandığı üzere ‘’Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu devre tatil veya ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak herhangi kalıcı veri saklayıcısı ile kullanabilirken aynı hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.’’

Kalıcı veri saklayıcısı: e-posta, sms tarzı her türlü ispat edilebilir gönderme aracı olarak nitelendirilebilir. Ancak ayni hakka dayanan satışlarda bu bildirimin noter aracılığıyla yapılması yönetmelikte de belirtildiği üzere şarttır.

Bu hususlar haricinde örneğin telefonla arayarak tüketicilerin devre tatil sözleşmelerine ilişkin gerçekleştirecekleri iptal bildiriminin herhangi bir geçerliliği bulunmadığın hatırlatmak isteriz. Çoğu kez telefonla iptal ettirdiklerini düşünen tüketiciler daha önce verdikleri senetlerden dolayı icra takibiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Kanunda Öngörülen Devre Tatil Sözleşmesi Vb. Sözleşmelerde Cayma Süreleri Geçirilse Dahi Bazı Durumlarda Şekil Şartına Aykırılıktan Sözleşmenin İptali İstenebilir

Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi Devre mülk sözleşmeleri, ve ayni hak tipinde yapılan devre tatil ve ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinin resmi şekilde yapılması gerekmektedir aksi takdirde geçersizdir. Bu husus:

-Türk Borçlar Kanunu 12/2 Maddesinde : ‘’Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.’’

-Türk Medeni Kanunu 780/1 Maddesi:’’ İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır. ‘’-Benzer şekil şartları Tapu Kanunu’nun 26. Maddesi’nde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 58-61. Maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Dolayısıyla Devre tatil sözleşmelerinde taşınmazın bir kısmını kullanma yararlanma, satma vb. şekilde haklar veren ve ayni hak devrini öngören bu sözleşmeler resmi şekilde tapuda veya satış vaadi şeklinde noterde yapılmadıkça geçersiz olacaktır. Uygulamada çoğu kez tüketicilere tatil köyünde, tekne turunda vb. yerlerde  taşınmaza ilişkin ayni hak devri öngören sözleşme imzalatılarak buna karşılık senetler veya ödemeler alınarak adi yazılı şekilde yapılan bu sözleşmeler geçersizdir. Böyle bir durumda tüketiciler geçersizliğe dayanarak sözleşmenin iptaline yönelik bir avukat yardımıyla dava açabilir ve senetlerin iadesini veya varsa ödediği tutarların iadesini her zaman talep edebilecektir.

Karşıyaka Devremülk İptali Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.
Bostanlı Devremülk Sözleşmesi İptali Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.
İzmir Devremülk Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.

Açıkladığımız pek çok konuyu ele aldığımızda devremülk cayma ücreti için kesin bir ücret söylememiz mümkün değildir. Ancak genel çerçevede bilgi vermesi için İzmir Barosu Ücret Tarifesi‘ni sizlerle paylaşıyoruz. Tıklayın.

FİYAT ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Alaçatı Miras Avukatı, Alaçatı Ceza Davası Avukatı Ali Berkin Denizaslanı‘na ulaşmak için tıklayın.

Alsancak Boşanma Avukatı ve Bostanlı Nafaka Avukatı için tıklayın.

izmir boşanma avukatıBostanlı devremülk avukatı, karşıyaka devremülk avukatı, izmir devremülk avukatı, devremülk sözleşmesi iptali, devremülk sözleşmesinden cayma hakkı, devremülk sözleşmesi icra takibi, devre tatil sözleşmesi cayma hakkı, izmir devremülk iptali, Yalova Termal, Sarot Termal, Ada Termal

Bir önceki yazımız olan İzmir Devremülk Avukatı başlıklı makalemizde alsancak devremülk avukatı, balçova devremülk avukatı ve bayraklı devremülk avukatı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir düşünce “Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir