Genel

Karşıyaka Avukat

denizaslanı hukuk

karşıyaka avukat, karşıyaka hukuk bürosu, karşıyaka boşanma davası avukatı tavsiyesi, izmir en iyi boşanma avukatı, bostanlı en iyi boşanma davası avukatı kavramı, izmir çarşı boşanmaya bakan avukatlar, uzman boşanma avukatı, alaybey uzman boşanma davası avukatı, karşıyaka’nın en iyi boşanma avukatı, en iyi boşanma dilekçesi nasıl yazılır, en iyi boşanma hukuku avukatı, aile hukuku avukatı, karşıyaka boşanma avukatı ücreti, karşıyaka boşanma davası avukatı ücreti, boşanma davasının masraflarını kim öder, boşanma masraflarını kim öder, boşanma avukatı ücretleri ne kadar, boşanma avukatı ücreti, avukat ücret tarifesi, avukat ücretleri, avukatlık ücretleri ne kadar gibi soruları sizler için yanıtladık.

gibi merak edilen kavramları sizler için irdeledik.

AVUKATINIZI ARAYIN.

karşıyakanın en başarılı avukatı kavramı doğru bir kavram mıdır? ünlülerin boşanma avukatı şeklindeki haberler reklam yasağını deler mi? en iyi avukat kimdir sorusuna verilen cevapları sizler için inceledik.

Müvekkillerimizden sık sık işittiğimiz bir arayışın adı bu. “en iyi boşanma avukatı” ile çalışmak istiyoruz diyorlar. Hatta cümle bazen daha da uzuyor, para hiç sorun değil, en iyi olsun… Peki var mı böyle bir şey? Bu kavramın içini ne tür argümanlarla doldurabiliriz? Etik değerler açısından bir takım sorulara yanıt vermemiz gerekiyor.

İzmir’in en iyi boşanma avukatı kimdir?

Karşıyaka Avukat Tavsiyesi vermek gerekirse; boşanmanın genel ilkelerine hakim, iş disiplinine sahip her avukat, en iyi avukattır.

Boşanma Davasına Katılmak Zorunlu Mudur?

Boşanmak isteyenlerin merak ettiği sorulardan biri de mahkemeye katılıp katılmayacakları konusudur. Bu  soruyu anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasına göre cevaplandırmak faydalı olacaktır:

Adamı ipten alan avukat deyimi yalan mı?

Böyle bir halk tabiri elbette gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut delil durumu sanık lehine aklanmayı gerektiriyorsa, bu delilleri sunan avukatın kimliği durumu değiştirmeyecektir. Zira avukatın yapabileceği tek şey delilleri sunmak ve takdiri Mahkemeye bırakmaktır. Özel hukuktan farklı olarak ceza yargılamalarının usul kanunu gereği çoğu zaman delillerin nasıl sunulduğu da önem arz etmemektedir. İster celse arasında ister duruşmada sunulsun, avukatın yapması gereken tek şey delilleri sunmaktır. Fazlasına dair bir yöntem, en azından bizim hukukumuzda yoktur. Detaylı bilgi için izmir avukat arayın.

Karşıyaka avukat ücreti, karşıyaka hukuk bürosu sorusunun cevabını isteyen pek çok kişinin merak ettiği diğer sorular boşanma davası ücret tarifesi nedir, boşanma davası ücretini kim öder ve boşanma davası ücreti avukatsız ne kadardır şeklindedir. Öncelikle değinmemiz gereken nokta boşanma davası ücretinin boşanma davasının türüne göre farklılık göstereceğidir. Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki dava türünde de ortak işlemler mevcut olmakla birlikte genellikle hukuki süreçte büyük farklılıklar yer almaktadır. Dolayısıyla boşanma davası masrafları da dava türüne göre belirlenmektedir. Makalemizin devamında boşanma davası masraflarını her bir dava türüne göre detaylı bir şekilde inceleyerek konuyu derinlemesine ele alacağız.

Belirtmek gerekir ki eşler evlilik birliğini sonlandırmaya yani boşanmaya karar verdiklerinde, boşanma eylemi bireylerin ayrılması sonucunu doğurmakla birlikte başkaca sorunları da beraberinde getirecektir. Boşanma söz konusu olduğunda mal paylaşımı, eğer varsa ortak çocukların velayeti, nafaka ve tazminat gibi konular da gündeme gelecektir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tarafların herhangi bir hak kaybına uğramaması adına eşlere boşanma avukatına başvurmaları tavsiye edilmektedir. Elbette ki boşanma avukatı ile açılacak olan davalarda avukatlık ücretinin de masraflara ekleneceği unutulmamalıdır. Boşanma davalarında avukatlık ücretleri her yıl değişkenlik göstermektedir. Bunun en büyük nedeni Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin her yıl yeniden düzenlenmesidir. Bir diğer yandan her şehrin barosu da tavsiye niteliğinde bir tarife yayınlamaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde dava yoğunluğunun fazla olması gibi nedenlerle ortalama ücret artış göstermektedir. Bu nedenlerle boşanma davası ücret tarifesi 2021 fiyatlarının geçtiğimiz yıla nazaran artış gösterdiğini de söyleyebiliriz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası ücreti hakkında açıklamalar yapmadan önce anlaşmalı boşanma nedir sorusunu açıklığa kavuşturmamız faydalı olacaktır. Anlaşmalı boşanmaen basit tanımıyla, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın tüm hukuki ve mali sonuçları üzerinde anlaşmaya vararak ortak iradeleri doğrultusunda boşanma isteği ile açtıkları davadır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen şartları gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Eşler, Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlayarak dava açabilirler. Anlaşmalı Boşanma Protokolü, kişilerin hukuki ve mali sonuçlar üzerinde uzlaşmış oldukları her bir konuyu yazıya döktükleri belgedir. Tekrar belirtmek gerekir ki, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan şartlar gerçekleşmedikçe eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün olmayacaktır. Söz konusu şartlar gerçekleştiği takdirde gerekli belgeler ile anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma davası hakkında detaylı bilgi almak için anlaşmalı boşanma davası adlı makalemize göz atabilirsiniz. Bostanlı anlaşmalı boşanma avukatı için tıklayın.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, çekişmeli boşanma davası ücretiyle farklılık göstermektedir. Bu fark hukuki prosedürlerin anlaşmalı boşanma davasında daha az olmasından kaynaklanır. Anlaşmalı boşanmada; dava sırasında ispat yükümlülüğünün olmaması, uzun araştırmaların, bilirkişinin ve tanık dinletmenin gerekmemesi gibi etkenler dava ücretinin daha düşük olmasında etkin rol oynamaktadır. Söz konusu işlemlerin yer almaması dava sürecini de oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu noktada, davanın hızlı ve prosedürlere uygun ilerleyebilmesi açısından uzman bir boşanma avukatıyla çalışılması taraflar için faydalı olacaktır. Her ne kadar bireylerin davayı kendilerinin açması mümkün olsa da velayet, tazminat ve nafaka gibi durumların söz konusu olduğunu unutmamak gerekir. Boşanmanın sonuçları hakkında uzlaşmaya varmak ve hak kayıpları yaşamamak adına anlaşmalı boşanma süreci de bir avukat eşliğinde yürütülmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Ülkemizde genel olarak boşanma davaları çekişmeli olarak görülmektedir. Dolayısıyla çekişmeli boşanma davası ücretinin de anlaşmalı boşanma davası ücretinden daha fazla olduğu söylenebilir. Ücret farklılığının sebeplerinden bahsetmek gerekirse; çekişmeli boşanma davalarında tanık dinlenebilmekte, bilirkişi raporlarına ihtiyaç duyulabilmekte, kusur tespitine gidilmekte, birtakım delillerin incelenmesi gerekmektedir. Elbette tüm bu işlemler hem boşanma sürecinin uzamasına hem de dava masraflarının artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çekişmeli boşanma davaları sürecin gereksiz yere uzamaması ve zorluklarla karşılaşılmaması adına uzman bir boşanma avukatından destek almayı gerektirmektedir. Hal böyle olunca da çekişmeli boşanma davası ücreti ile bir de avukatlık ücreti söz konusu olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ücreti yukarıda sayılan unsurlar ile belirleneceği için kesin olarak bir ücret verilememektedir. Unutmamak gerekir ki, birlikte çalışacağınız avukatın ücretleri de somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Avukatın uzmanlığı ve tecrübesi boşanma davasından hızlı ve kesin sonuç alabilmek açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte avukatın uzmanlığı ve tecrübesi çekişmeli boşanma davası ücretini de artırabilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davaları karmaşık davalar olduğundan avukat olmadan yürütülmesi davanın seyrini olumsuz etkileyebilmektedir.

Boşanma Davası Masrafları ve Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadardır? 

İlk olarak boşanma davası masrafları denildiğinde hangi tür ödemelerin masraf kapsamında yer alacağını açıklamak gerekmektedir. Boşanma davası masrafları davanın açılabilmesi için gereken harçların yatırılmasını, yargılama giderlerinin ödenmesini, bilirkişi tayin edilmişse bilirkişi ücretinin ödenmesini ve davada bir avukat ile çalışılmış ise avukatlık ücretini kapsamaktadır.

Boşanma davası açmak için yatırılması gereken harç 2019 yılı itibariyle 44,40TL iken 2020 yılında bu ücret 54,40 TL olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere geçen yıla nazaran boşanma davası harcında oldukça fazla bir artış gerçekleşmiştir. Bununla beraber mahkeme veznesine yargılama giderlerinin de yatırılması gerekir. Yargılama giderleri ücreti ise tebligat çıkarılması, tanık sayısı ve bilirkişiye ihtiyaç duyulması, boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olması gibi farklı unsurlara göre değişmektedir. Boşanma davası masrafı 2021 yılı güncel fiyatlarına örnek vermek gerekirse her bir tanık için 25 TL, posta ve tebligat giderleri için ise 190 TL ücret belirlenmiştir. Boşanma davası masrafları, bahsedilen faktörlerden dolayı kesin olarak belirlenememektedir. Boşanma davası masrafları 2020 yılında somut olaya göre değişkenlik gösterecektir.

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder?

Boşanma davası ücreti, yatırılması gereken harç ve yargılama giderlerini kapsamaktadır. Boşanma davası ücretini kim öder sorusu yine boşanmak isteyen eşlerin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Daha önce de belirttiğimiz üzere boşanma davası masrafı, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişkenlik gösterecektir. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma her iki eşin ortak iradeleri ile gerçekleşir. Bu sebeple boşanma davası ücreti müşterek olarak ödenir. Ancak tarafların anlaşmaları halinde eşlerden birinin ücreti üstlenmesi de mümkündür.

Çekişmeli boşanma davalarında ise dava ücreti, davayı açan eş yani davacı tarafından ödenecektir. Kişiler avukatla anlaşmış ise, avukatlık ücreti de kendi bütçelerinden karşılanacaktır. Ancak boşanmak isteyen eşlerin maddi durumlarının dava ücretlerini karşılayamayacak olması halinde adli yardıma başvurmaları mümkündür. Adli yardımdan faydalanacak kişiler harç ve yargılama giderlerini ödememektedir. Bununla beraber talep etmeleri halinde baro tarafından kendilerine ücretsiz olarak avukat da tayin edilecektir. Mali durumu yetersiz olan kişiler için getirilen adli yardım uygulamasıyla boşanma davası ücretsiz avukat ile açılabilecektir. Böylelikle boşanma davası ücretini kim öder sorusu yüzünden boşanma davası açamayan kişilerin mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Adli yardım için gerekli evraklar, tıklayın.

YORUMLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN.

izmir boşanma avukatı

en iyi avukat izmir, avukat ücretleri, avukat izmir, izmir avukat, en iyi avukat

Bir önceki yazımız olan Bostanlı Boşanma Davası Avukatı başlıklı makalemizde avukat boşanma, avukat bostanlı ve avukat danışma ücreti hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir düşünce “Karşıyaka Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir