Genel

İzmir En İyi Boşanma Avukatı Kavramı

izmir avukat ali berkin denizaslanı

İzmir En İyi Boşanma Avukatı, bu kavram doğru bir kavram mıdır?

İzmir Asliye Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatı, Tıklayın.

İzmir’de boşanma hukuku alanında faaliyet yürüten hukuk büromuzda hizmet veriyoruz.

ARAYIN.

Müvekkillerimizden sık sık işittiğimiz bir arayışın adı bu. “İzmir’in en iyi boşanma avukatı” ile çalışmak istiyoruz diyorlar. Hatta cümle bazen daha da uzuyor, para hiç sorun değil, en iyi olsun… Peki var mı böyle bir şey? Bu kavramın içini ne tür argümanlarla doldurabiliriz? Etik değerler açısından bir takım sorulara yanıt vermemiz gerekiyor.

1- İzmir’in en iyi boşanma avukatı kimdir?

Boşanmanın genel ilkelerine hakim, yargılama ve usul hakkında tecrübeli, sözlü savunma konusunda vasat olmayan ve duruşmasına hazırlanarak giren her avukat, en iyi avukattır.

2- Adamı ipten alan avukat deyimi yalan mı?

Böyle bir halk tabiri elbette gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut delil durumu sanık lehine aklanmayı gerektiriyorsa, bu delilleri sunan avukatın kimliği durumu değiştirmeyecektir. Zira avukatın yapabileceği tek şey delilleri sunmak ve takdiri Mahkemeye bırakmaktır. Özel hukuktan farklı olarak ceza yargılamalarının usul kanunu gereği çoğu zaman delillerin nasıl sunulduğu da önem arz etmemektedir. İster celse arasında ister duruşmada sunulsun, avukatın yapması gereken tek şey delilleri sunmaktır. Fazlasına dair bir yöntem, en azından bizim hukukumuzda yoktur.

4- Buna rağmen ağır ceza avukatları duruşmalarda neden uzun ve sözlü savunma yapmaya çalışıyor?

Cevap basit, müvekkillerinin bunu görmek istemesi. Ne yazık ki hukuk sistemimizin gerçeklerine rağmen insanlarımız dosyaya sunulan yazılı savunmaları ve delilleri bilmediklerinden, ceza avukatlarını sadece duruşmadaki performanslarına göre değerlendirmekteler. Bu da avukatları müvekkiline asıl faydayı sağlayacak yazılı savunmadan alıkoyup enerjilerini büyük oranda sözlü savunmaya ayırmaya yönlendiriyor. Bu işin sonunda yargılanan şahıs her ne kadar avukatının varlığından ve yaptıklarından tatmin olsa da, mevcut durumunda bir değişiklik olmamasının sorumluluğunu Mahkemeye bırakıyor ve avukat da işini doğru yapmış kişi olarak yoluna devam ediyor. Halbuki bu durumdan en zararlı çıkan bizzat müvekkil.

5- Peki ne öneriyoruz? Sözlü savunmanın hiç mi önemi yok? İyi bir ağır ceza avukatı nasıl olur?

Sözlü savunmanın hiç rolü yok demek de yanlış olacaktır. Zira bazen yazılı savunmanızda belirttiğiniz hususları sözlü savunma ile açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Bununla birlikte yazılı savunma sunulmayan, sadece sözlü savunma yapılan dosyalarda; duruşmada kullanılan cümlelerin pek azı tutanağa geçeceğinden; dosya üst mahkeme incelemesi için gittiğinde dosyayı inceleyen yeni heyet yapılan savunmaların büyük çoğunu göremeyecektir. Yani özetle, ceza yargılamalarında yazılı savunma elzemdir.

Avukat tıpkı öğretmenler gibi, duruşma günü geldiğinde dersini çalışarak gitmelidir. Duruşmalarda sürpriz durumlarla karşılaşıldığında “yazılı beyanda bulunalım” tepkisi her ne kadar durumu kurtarsa da, yargılamanın gereksiz uzamasına ve bu sebepten mağduriyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Özellikle tutuklu yargılamalarda, avukatın tek amacı tahliye olmamalı; sanığın tahliyesi neticesinde yargılama bitmiş gibi bir tutum sergilenmemelidir. Uygulamada birçok ceza avukatı yargılamayı tahliyeye kadar bizzat yürütüp tahliye sonrası duruşmaları yanında çalışan ve daha az tecrübeli avukatlara bırakmaktadır. Yaratılan algının aksine, tahliye hükümden bağımsız olan tutukluluk tedbirinin kaldırılmasından ibarettir. Halbuki tutuksuz yargılanıp onlarca yıl hüküm yiyen çok sayıda kişinin varlığına şahidiz. Dolayısıyla tahliye odaklı yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, en iyi ceza avukatı diye bir terim yoktur, iyi ceza avukatı vardır. İyi avukat da tanımlamasını yaptığımız bilgi ve tecrübeye sahip avukattır. Bu durum sadece ilimiz İzmir için değil; Türkiye genelinde geçerlidir. Dolayısıyla avukat seçiminizi yaparken bu kriterlere dikkat etmeniz hayati önem arz etmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Konuya girmeden önce Asliye Ceza Mahkemelerinden söz etmekte yarar var. İlgili kanunlara göre suç türü itibariyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması özel olarak belirtilmeyen tüm suçların yargılaması Asliye Ceza Mahkemesinde görülür. Elbetteki burada özel kanunlarla belirtilen Özel Mahkemeleri ayrı tutuyoruz. Zira İcra Ceza Mahkemeleri gibi mahkemeler, TCK’da değil; başkaca özel kanunlarda belirlenen suç tipleri için yargılama yaparlar. Sulh Ceza Hakimlikleri ise lafzından da anlaşılacağı üzere Mahkeme değil, Hakimliktir. Dolayısıyla TCK’da belirtilen suçlar için yukarıdaki tanımı yapmak yanlış olmayacaktır.

Görüleceği üzere kanun Ağır Ceza Mahkemelerinde görülecek davaları ayırmış, kalan tüm davalar için Asliye Ceza Mahkemelerini görevli tutmuştur. Bu da Asliye Ceza Mahkemesi için oldukça geniş bir görev tanımı anlamına geliyor. Çok sayıda suça ilişkin yargılama bu Mahkemelerde yapılıyor, sunulan delillere göre beraat ya da mahkumiyet gibi kararlar veriliyor. Sırf İzmir ilimizde 43 tane Asliye Ceza Mahkemesinin olduğunu bilmek dahi bu Mahkemelerin iş yükleri hakkında önemli bilgiler vermekte.

Bu bilgiler ışığında, alanında uzman İzmir Asliye Ceza Avukatı gibi bir kavram var mıdır?

Cevap, şüphesiz hayır. Bilinmesi gereken, ceza hukukunun bir bütün olarak değerlendirilebileceğidir. Yani Ağır Ceza alanında uzman bir avukatın Asliye Ceza Mahkemelerinin alanına giren suçlar ve davalar hakkında da bilgi sahibi olması elzemdir. Aynı şekilde hiçbir avukatın sadece Asliye Ceza davaları avukatı olmak gibi bir lüksü yoktur. Böyle bir durumda arayışınız açık ve net olarak “Ceza Avukatı” olmalıdır.

Peki bir avukatın ceza avukatı olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Bu sorunun cevabını vermenin kolay olmadığını belirtmek isteriz. Zira biz avukatlar bir avukatın ceza avukatı olup olmadığını birkaç cümlesinden dahi anlayabilecek durumda olmamıza rağmen, vatandaşlardan aynı farkındalığı beklemek haksızlık olur. Bu noktada önerebileceğimiz tek şey, görüştüğünüz avukatın yaşına ya da kıdemine bakmaksızın, bugüne kadar bakmış olduğu; özellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen dava sayısıdır. Bu dahi görüştüğünüz kişinin ceza alanında başarısına ölçüt olmamakla birlikte en azından küçük de olsa bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Bilgi Edinme

Tarafı bulunduğunuz soruşturma veya kovuşturma dosyası incelenerek tarafınıza avukatınız tarafından hukuki olarak bilgi vermeyi kapsamaktadır.

Araştırma – Olgunlaştırma

Tarafı olduğunuz dosya avukatınız tarafından incelendikten sonra ilgili kanun maddesi ve deliller ışığında hukuki mütalaanın verildiği süreci kapsamaktadır.

Savunma Süreci

Tarafı bulunduğunuz soruşturma dosyasında ister karakolda ister savcılıkta ifade esnasında ister sulh ceza hakimliğinde sorgu sırasında yanınızda bulunacak kişi sadece avukatınızdır. Kovuşturma aşamasında ise asliye ceza mahkemesinde veya ağır ceza mahkemesinde yanınızda avukatın bulunması savunma sürecidir.

Kriz yönetiminde Savcılık ve Mahkeme Sürecinde Hukuki Yardım

SAVUNMA MAKAMI

Hakkınızda bir şikayetin olması nedeniyle başlatılan soruşturma dosyasında; gözaltı aşamasında, ifade aşamasında, sulh ceza hakimliğinde şüpheli müdafii olarak yanınızda yer alacak olan avukatınızdır. Kovuşturmanın her aşamasında ister asliye ceza ister ağır ceza mahkemesinde olsun sanık iseniz müdafiinizin, müşteki iseniz vekilinizin yanınızda olması gerekir.

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!

Tarafımıza intikal eden  konularda olan/olası tüm durumlar hakkında bilhassa seçici bir yaklaşım sergilemeyi ilke ediniyoruz. Belli başlı durumların hangi koşullarda başınıza gelebileceğini bilemezsiniz. Dolayısıyla, buna hazırlık yapmanız da mümkün olmaz. Böyle bir kriz durumunda, avukatınıza anında ulaşmanız önem arz eder.

HUKUK DALLARI

Hukuk dalları üçe ayrılır bunlar sırasıyla kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuktur.

KAMU HUKUKU

Kamu hukuku yediye ayrılır bunlar sırasıyla Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Vergi hukuku, Devletler genel hukuku, Yargılama hukuku, İcra iflas hukukudur.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku. Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümü. Genel ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır.

GENEL CEZA HUKUKU

5237 sayılı Türk ceza kanununun 1. maddesinden 75. maddesine kadar yer alan bölüm genel ceza hukuku alanını kapsamaktadır.

ÖZEL CEZA HUKUKU

5237 sayılı Türk ceza kanunun 76. maddesinden 345. maddesine kadar yer alan bölüm özel ceza hukuku alanını kapsamaktadır.

TCK dışında, ceza hukukuna kaynaklık eden başlıca kanunlar şunlardır

 • 4.12.204 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

 • 13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 • 25.05.2005 tarih ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu

• 03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

 • 30.3.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

• 03.07.2005 tarih ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu

 • 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

• 31.08.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu

 • 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

• 12.04.1991 tarih ve 3713 Terörle Mücadele Kanunu

 • 09.06.2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanunu 

• 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

• 21.03.2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

•10.07.1953 Tarih ve 6136 sayılı Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun.

İzmir ilinde ceza davalarında tecrübe birikimi

Ceza hukuku alanında tecrübe birikimine sahip hukuk büromuz Ağır ceza mahkemesi ve Asliye ceza mahkemesinde sanık sıfatıyla yargılanan kişilerin avukatlığını yaparken masumiyet karinesine özen göstererek mesleğin icra edilmesi noktasında hassas çalışmaktayız. Savcılık aşamasında yürütülen soruşturmalarda karakol ve asayiş tarafından yapılan tahkikatlarda da aynı hassasiyeti göstererek avukatlık faaliyetini yürütmekteyiz.

Google Yorumlar ve Harita

https://denizaslanihukuk.wixsite.com/denizaslanihukuk/post/i-zmir-ceza-avukat%C4%B1-en-i-yi-ceza-avukat%C4%B1-kavram%C4%B1

Bir önceki yazımız olan Ardışık Arama İkinci Karar Değerlendirmesi başlıklı makalemizde alsancak boşanma avukatı, avukat izmir ve boşanma avukatı izmir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir önceki yazımız olan İzmir Boşanma Avukatı Hizmeti başlıklı makalemizde izmir anlaşmalı boşanma avukatı, izmir avukat ve izmir boşanma avukatı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

12 thoughts on “İzmir En İyi Boşanma Avukatı Kavramı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir