Genel

Kanser İlacı Davası Avukatı

denizaslanı hukuk

Kanser İlacı Davası Avukatı, Akıllı İlaç Davası Avukatı, SGK kanser ilacı davası, SGK kanser ilacını karşılıyor mu, tecentriq davası avukatı, Keytruda davası avukatı, opdivo davası avukatı, altuzan davası avukatı, akıllı ilaç tedavisi davası, Atelizumab etken maddeli ilaç davası gibi aramalara istinaden merak edilen hususları sizler için yanıtladık. 

Kanser ilacı davası avukatı olarak,  tedavi süresi boyunca ilacın SGK tarafından karşılanmasına ilişkin süreci sizler için açıkladık.

Kanser İlacı Davası Avukatı

Kanser ilacı davası avukatı olarak, Kanser İlaçlarım SGK Tarafından Karşılanmıyor Ne Yapmam Gerek veya Sgk kanser tedavisini karşılıyor mu soruları, günümüzde akıllı ilaç tedavisi için merak edilen sorulardandır.

Kanser hastalarının kullanması gereken özellikle akıllı ilaçların SGK tarafından karşılanmaması, hastalar için büyük mağduriyetler yaratmakta. Bu ilaçların bedellerinin bir hayli yüksek olması, kişilerin Anayasal hakkı olan, sağlıklı yaşam hakkına kavuşmasını engelleyen bir durum. Bu nedenle son yıllarda kanser tedavisinde kullanılan ilaçların SGK tarafından karşılanması talebiyle açılan davalar kabul görmekte. Ancak gerek kısa sürede tedbir kararı alınması, gerekse de açılan davanın olumlu sonuçlanması bakımından, belgelerin ve dava öncesi işlemlerin eksiksiz yapılması gerekir. Aksi hal, tedbir kararı alınması süresini uzatabileceği gibi, davanın reddine de sebebiyet verebilir.

21. yüzyılın en yaygın görülen hastalıklarından biri olan kanser hastalığının tedavisi için halen kesin bir çözüm ne yazık ki bulunmuş değildir. Hastalığın tedavisinde pek çok yöntem kullanılmakla birlikte gelinen son noktada en etkili olanlar immünoterapi ve akıllı ilaç tedavileridir.

İmmünoterapi kısaca, bağışıklık sistemini aktive ederek veya baskılayarak kanser hücreleri ile savaşmasın sağlayan bir tedavi türüdür. Akıllı ilaç tedavisi ise, kanser hücrelerinin anormal hale dönüşen işlevlerini bloke etmek amacıyla üretilen hedefe yönelik bir yöntemdir. Söz konusu tedavi yöntemleri ile, genellikle kemoterapi, radyoterapi gibi klasik tedavi yöntemleri ile sonuç alınamayan ileri derece hastaların bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve yaşam sürelerinin uzaması amaçlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (“SUT”) ve SGK’nın internet sitesinde yayınlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bulunan ilaçların bedellerini karşılamaktadır. Ancak burada bulunsa dahi ilacın belirli türdeki kanser hastalığının tedavisinde kullanılması veya hastanın belirli tedavileri almış veya almamış olması şartları aranabilmektedir. Dolayısıyla bu listelerde ilacın bulunması, doğrudan ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanacağı anlamına gelmemektedir. Zira çoğu zaman immünoterapi ve akıllı ilaç tedavisinde kullanılan ilaç bedelleri (Bevasizumab etken maddeli AltuzanNivolumab etken maddeli OpdivoPembroli etken maddeli KeytrudaAtelizumab etken maddeli Tecentriq vb.)

SGK tarafından karşılanmamaktadır. Bu ilaç bedellerinin sadece bir kürü 15.000,00-50.000,00 TL arasında değişmektedir ve hastanın tedavi süresinin ve seyrinin nasıl gelişeceği de belli olmadığından kaç kür gerektiği kesin bir şekilde öngörülememektedir. İmmünoterapi ve akıllı ilaç tedavisinde kullanılan ilaçların pahalı olması nedeniyle ekonomik durumu iyi olmayan hastalar ve yakınları bu bedelleri karşılayamamakta ve çoğu zaman bu ilaçları alamadıkları için ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

Muadili olmayan ve hastanın hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olan ilaçların temini ve ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanabilmesi için başvuru yapılması ve dava açılması mümkündür. Oldukça teknik ve meşakkatli olan hukuki yolların izlenebilmesi için bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır.

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaç Bedelleri SGK Tarafından Nasıl Karşılanır?

Kanser tedavisinde kullanılacak ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmaması halinde izlenecek hukuki yol kısaca şu şekildedir:

1. Endikasyon dışı ilaç başvurusu 

2. SGK’ya başvuru

3.SGK’ya karşı dava açılması ve ihtiyati tedbir talebi. (Sigortalılık durumuna göre iş ya da idare mahkemeleri görevli)

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu – SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları

Hekim tarafından hastanın kanser tedavisinde kullanılacak ilacın belirlenmesinden sonra tedaviye başlayabilmek için öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Endikasyon dışı ilaç, esas amacı kanser ile savaşmak olmayan veya kanser türü için özel olarak üretilmemiş olan ancak yine de hastalığa iyi gelen ve buna ilişkin kanıtlar bulunan, kısaca ilacın Türkiye’de onaylanmış endikasyonu dışındaki her türlü kullanımıdır.

Kural olarak endikasyon dışı ilaç başvurusu şart olmasa da endikasyon dışı ilaç kullanım onayının alınmaması halinde dava sürecinde ihtiyati tedbir kararının alınması ihtimali düşmektedir. Dolayısıyla endikasyon dışı ilaç başvuru onayının alınması sonrasında SGK’ya karşı açılacak davada ihtiyati tedbir kararının alınması bakımından kolaylık sağlar. Mahkemenin bu onayı istemesi halinde, endikasyon dışı başvuru yerine “yurt dışı ilaç başvurusu” adı verilen ve ilacın ruhsatlı olup olmadığına ilişkin ek beyan sunulabilir.

İlaç Masrafının Karşılanmasına İlişkin Tedbir Kararı

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların SGK tarafından karşılanması, özellikle ekonomik durumu elverişsiz hastalar bakımından acil bir taleptir. Davanın sonuçlanmasının beklenmesi halinde hastada telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilir, hatta hasta hayatını kaybedebilir. Bu durumda davanın bir anlamı kalmayacağı gibi, sağlıklı yaşam hakkı da tesis edilememiş olur. Bu nedenle, SGK’ya karşı açılan bu davalarda, talep edilmesi halinde kısa süre içerisinde ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. Tedbir kararının alınması bir kaç gün sürmektedir. Verilen tedbir kararı, yargılama süresince, hastanın ilaç masrafının SGK tarafından karşılanmasını sağlamaktadır.

Ödenmiş Olan İlaç Bedellerinin İadesi

Tedavide kullanılacak ilaçların karşılanması için açılan dava öncesinde, hasta kendi imkanlarıyla ilaç temin etmiş olursa, ödenen bu bedelin de SGK’dan istenmesi mümkündür. Bu nedenle dava öncesinde yapılan ilaç harcamalarının belgelenmesi önem taşır. Ödenmiş ilaç bedellerinin iadesi konusunda da tedbir kararı alınabilir. Talep halinde mahkemece, ödenmiş olan ilaç bedellerinin iadesi ve yapılacak ilaç masrafının tedbiren karşılanması kararı verilir. Bu durumda hasta, yine yargılama sonucunu beklemeksizin, yapmış olduğu ilaç harcamasını kurumdan alabilir.

SGK’ya Başvuru Şartı

Tedavide kullanılacak ilaç masrafının SGK tarafından karşılanması talebiyle açılan davalar, idari işlemin iptali niteliğinde davalardır. Burada iptali istenen idari işlem; SGK tarafından yapılan, gerekli ilacın masrafını karşılama talebinin reddi işlemidir. Bu nedenle dava açmadan önce SGK’ya masrafın karşılanması talebiyle başvurulmuş olması şarttır. SGK, yapılan bu başvuruya kısa süre içerisinde ret cevabı vermektedir. Dava, ancak bu ret kararından sonra açılabilir. Aksi halde dava, dava şartı yokluğundan reddedilir ve büyük zaman kaybı yaşanır.

Hekim tarafından önerilen ilacın eczaneden ücretsiz bir şekilde temin edilememesi halinde, dava açmadan önce dava şartı olarak da aranan ilk husus SGK’ya bu zamana kadar ödenen ilaç bedellerinin ve bundan sonraki ilaç bedellerinin karşılanması için başvuru yapılmış olmasıdır. Bu başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar’a uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi özenle hazırlanmalı ve her detaya dikkat edilmelidir. Bu hususta bir avukattan yardım alınmasında fayda olacaktır. Başvurusu dilekçesinde bahsedilmesi gereken hususlar kısaca şu şekilde sıralanabilir: İlaçların isimleri/reçetesi ve hangi hastalık için gerektiği, hastanın neden bu ilaçları kullanması gerektiği, hastalığı teşhis eden belge ve raporlar, ilaç kullanım raporunun onaylı nüshası, hangi hastanelere tetkik ve muayene için gidildiği, bu ilaçların hastaya iyi gelebileceğine dair görüş içeren doktor rapor ve reçeteleri, yurtdışındaki uygulama ve örneklere ilişkin uygulama, bilimsel yazı ve makaleler, mümkünse hastalığa ve ilaca ilişkin uzman mütaalası.

Yapılan başvuru, bu ilaç ile ilgilenen SGK’nın ilgili şubesine gönderilir. İnceleme sonrası ilacın Bedeli Ödenen İlaç Listesi’nde bulunmaması, kanser türünün SUT’ta açıklanan teşhislerden olmaması gibi nedenlerle genelde reddedilir. Başvuru reddedildikten sonra SGK’ya karşı dava açılması sürecine geçilir.

SGK’ya Karşı Dava Açılması ve İhtiyati Tedbir Talebi

SGK’ya ilaç bedelinin karşılanması talebi ile yapılan başvurunun reddedilmesinden sonra ilgili işlemin iptali, ödenen bedelin iadesi ve sonraki ilaç bedellerinin karşılanması hususunda İş Mahkemeleri’nde SGK’ya karşı ihtiyati tedbir talepli dava açılması gerekmektedir. SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. maddesi gereğince, söz konusu davada İş Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise, SGK’ya yapılan başvuruyu reddeden ilgili şubenin bulunduğu yer İş Mahkemeleri’nde yoksa İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Dava dilekçesinde “ilaçların kesintisiz olarak dava süresince SGK tarafından karşılanması” için ihtiyati tedbir istenir. Bu talep “davada nihai karar verilinceye kadar ve yeniden değerlendirilme yapılıp bu konuda ara karar oluşturuluncaya kadar” şeklinde dava dilekçesinde belirtilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

İlaç masrafının karşılanması konusunda SGK’ya açılacak davalarda görevli mahkeme, hastanın ilişkili olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna göre değişmektedir. SGK ve Bağ-Kur’lu hastaların SGK’ya karşı açacağı davalarda görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerde dava iş mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Emekli Sandığı‘na bağlı memurların SGK’ya karşı açacağı davada ise görevli mahkeme idare mahkemeleri olacaktır.

4/c kapsamında sigortalı çalışan veya emeklilerinin açacağı davalarda da idari yargının görevli olduğu, uyuşmazlık mahkemesi kararları ile tespit edilmiştir.

Yetkili mahkeme, iptali istenen ret kararını veren SGK şubesinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları

Endikasyon dışı ilaç onayı ve ilaç ruhsatının olması halinde ihtiyati tedbir kararı verilmesi olasılığı yüksektir. Mahkemenin muadil ilaçların denenmediği gerekçesiyle tedbir talebini reddetmesi için, hangi immünoterapi ilacının daha etkin olduğu hususunda hastanın genetiğine uygun kişiselleştirilmiş ilaç kullanım ölücümü yapılarak test edilmesi ve bunun mahkemeye sunulması önem arz eder. Bununla birlikte ilacın tıp kurallarına uygun kullanıldığını kanıtlayan çalışma ve yayınların sunulması da önemlidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389. maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir talebi, “mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde” mahkemece değerlendirildikten sonra bu hususta karar verilir.

İhtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi halinde SGK Sağlık Güvenlik Merkezinin ilgili dairesi ile “ilacın hastane tarafından doğrudan SGK’ya faturalandırılması” hususunda görüşülmesi gerekmektedir. İlgili daire bu hususta olumlu görüş bildirirse hastaneye “ ilacın doğrudan SGK’ya faturalandırılması” talebine ilişkin bir dilekçe yazılır. Bundan sonraki süreçte davada nihai karar verilinceye kadar ve yeniden değerlendirme yapılır bu konuda ara karar oluşturuluncaya veya mahkeme kararında belirtilen süre kadar ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanır. SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları için bu davaların açılması oldukça önemlidir.

İhtiyati tedbir talebinin kabulü ile dava sona ermemektedir. Mahkeme her ne kadar ihtiyati tedbir talebini kabul etse de davayı kabul etmeyebilir. Burada dava dilekçesinin eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir. Burada yine bir avukattan yardım alınması dava sonucunun aleyhe sonuçlanmaması bakımından oldukça önemlidir. Dava açılırken dava dilekçesinde, ilacın kullanımının zorunluluk olduğu ve ödenen bir muadilinin olmadığı, ilacın kullanılması halinde geri dönülemez sonuçlara sebep olacağı, ilacın endikasyon dışı kullanımında (eğer endikasyon dışı ilaç başvurusu reddilmiş ise) sakınca olmadığı, aynı durumdaki başka hastalar için aynı ilacın başka ülkelerde de aynı durumlarda kullanıldığı, ilacın kullanımının destek alıdığı bilimsel yayınların gösterilmesi faydalı olacaktır.

Bununla birlikte kanser ilacının aylık dozu ve ortalama maliyeti, hastalığın evresi, türü ve ortalama sağ kalım oranları, varsa muadil ve konvansiyonel tedavilerin denendiği ve sonuç alınamadığına ilişkin bilgi, pet/ct rapor sonucuna göre hastalığın halen var olduğu, yayılmaya devam ettiği ve başkaca tedavilerin kullanılması gerektiği, dava şartı olması nedeniyle yukarıda açıklanan SGK’ya başvuru yapıldığı ve reddedildiği, ila. Ruhsatlı ise ruhsata ilişkin bilgi, ruhsatlı olmaması halinde ise endikasyon dışı başvuru yapıldığı bilgisi , SGK hizmet dökümü ve son olarak hekim tarafından yazılan “muadili ilaç ya da tedavi yoktur” şeklinde görüş bildiren bir raporun sunulması da gerekmektedir. SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları için bu rapor oldukça önemlidir.

Davanın kısmi dava olarak açılması daha faydalı olacaktır. Zira zarar devam ettiği için zamanaşımı son zarardan itibaren işleyecektir. Doktrinde “biyoljik nedenlerden ötürü talep sonucu bedelin belirlenmesi imkansız ise belirsiz alacak davası açılabilir” olarak kabul edilse de, davanın sırf bu nedenden reddedilmesi bakımından riske girmeyip kısmi dava olarak açılması daha sağlıklı olur.

Mahkemece nihai kararın lehe olması yani SGK tarafından ilaç bedellerinin karşılanmasının kabulü halinde, SGK’ya yazılacak dilekçeye mahkemenin kararı da eklenerek bu kararın uygulatılması gerekmektedir.

Mahkemenin SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları için açılan davayı reddetmesi halinde ise olağan hukuk yolları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi ve iç hukuk yolları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaşam hakkı bağlamında başvurulabilir.

SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları ilişkin izlenecek hukuki yollar uzun ve meşakkatli olup sabır ve özen gerektirmektedir. Burada hasta yakınlara büyük rol düşmektedir. Hukuki yolların birlikte izlenebilmesi için ve hastanın kötü sonuçlarla karşılaşmaması bakımından bir avukatla çalışmak oldukça önemlidir.

Keytruda Fiyatı

  • 18 Kasım 2022 tarihinde güncel Keytruda fiyatı 23,335.24 TL’dir.

ALTUZAN Fiyatı

  • 24 Haziran 2022 tarihine 6,690.43 TL olan Altuzan, 11 Temmuz 2022 tarihi itibarı ile 8,433.67 TL olmuştur.

Opdivo Fiyatı

  • 24 Haziran 2022 tarihine 4,270.60 TL olan Opdivo, 11 Temmuz 2022 tarihi itibarı ile 5,381.90 TL olmuştur.

Tecentriq Fiyatı

  • 24 Haziran 2022 tarihine 23,864.83 TL olan Tecentriq, 11 Temmuz 2022 tarihi itibarı ile 30,093.29 TL olmuştur.

Sağlık Hukuku Avukatı

Karşıyaka Kiracı Tahliye Davası Avukatı telefon numarası için tıklayın.

Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı başlıklı yazımız için tıklayın.
Karşıyaka Devremülk İptali Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.
Bostanlı Devremülk Sözleşmesi İptali Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.
İzmir Devremülk Avukatı başlıklı yazımız için tıklayın.

Açıkladığımız pek çok konuyu ele aldığımızda devremülk cayma ücreti için kesin bir ücret söylememiz mümkün değildir. Ancak genel çerçevede bilgi vermesi için İzmir Barosu Ücret Tarifesi‘ni sizlerle paylaşıyoruz. Tıklayın.

FİYAT ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Bostanlı Araç Kiralama Avukatı, İzmir İcra Avukatı Ali Berkin Denizaslanı‘nı aramak için tıklayın.

İzmir Fetö Avukatı ve Bostanlı Çek Senet Avukatı için tıklayın.

izmir boşanma avukatıizmir tahliye taahhütnamesi avukatı, akıllı ilaç davası avukatı, karşıyaka devremülk avukatı, izmir devremülk avukatı, devremülk sözleşmesi iptali, devremülk sözleşmesinden cayma hakkı, devremülk sözleşmesi icra takibi, devre tatil sözleşmesi cayma hakkı, izmir devremülk iptali, Yalova Termal, Sarot Termal, Ada Termal, karşıyaka tahliye davası avukatı, izmir kira avukatı, kiracı tahliyesi nasıl yapılır, tahliye davası nasıl açılır, bostanlı kira avukatı, Karşıyaka kira hukuku avukatı. izmir tahliye davası avukatı, izmir kira hukuku avukatı, tahliye davası dilekçesi örneği, tahliye davası cevap dilekçesi örneği, kiracı tahliye ihtarnamesi, kiracı tahliye ihtarnamesi örneği, noterden ihtar nasıl çekilir, kiracı nasıl tahliye edilir, tahliye avukatları, izmir tahliye davası avukatları

Bir önceki yazımız olan 2022 Noter Avukat Vekaletnamesi Ücreti başlıklı makalemizde 2021 noterlik ücret tarifesi, 2022 noter ve 2022 Noter Avukat Vekaletnamesi Ücreti hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir