Genel

Bostanlı Trafik Cezası Avukatı

denizaslanı hukuk

Bostanlı trafik cezası avukatı, karşıyaka trafik cezası avukatı, karşıyaka trafik cezaları avukat ücreti, karşıyaka trafik kazası hukuk bürosu, radar cezası, trafik cezasına itiraz dilekçesi, trafik cezasına itiraz nasıl edilir, bayraklı trafik cezası davası, bostanlı trafik kazası avukatı, değer kaybı başvurusu, ceza avukatı, bostanlı tazminat avukatı, destekten yoksun kalma tazminatı avukatı, trafik davalarına bakan avukatlar, trafik kazalarında uzman avukat, maddi hasarlı trafik kazası avukat, trafik hukuku, alkollü araç kullanma cezası gibi merak edilen hususları sizler için yanıtladık.

Bostanlı trafik cezası avukatı, olarak müvekkillerimizin trafik cezaları için gerekli itiraz işlemlerini yasal süresi dahilinde yerine getiriyoruz. Trafik kazası avukatı sonucu belirli oranlarda vücut bütünlüğü bozulan yani engelli hale gelen kişiler ile ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler için gerek sigorta şirketleri aleyhine gerekse de kazaya sebebiyet veren kusurlu taraf aleyhine, mağdurlar adına doğan tazminatın, sigorta şirketlerine başvuru, tahkim ve dava usulüyle tazmin ile tazmin edildiği avukatlık hizmeti türüdür. Trafik kazası avukatı seçim aşamasında bu alanda özel çalışma yapmış kişilerin tercih edilmesi dava ve sigorta sürecinde işlerin hem hızlı hem de en kârlı şekilde sonuçlanması anlamı taşır.

Trafik cezası itiraz avukatı avukatı, Sulh Ceza Mahkemeleri’nde açılacak olan davaların harçları ve gerekli avukatlık ücreti hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın. +905326609735

Karşıyaka Trafik Cezası Avukatı

Radar Cezasının İptali

Belirenen hız sınırının üzerinde bir hızla araç ile seyahat edildiğinin sabit kamera veya gezici araçlarla tespiti halinde radar cezası diye bilinen idari para cezası kolluk tarafından kişilere uygulanır. Ancak radar cihazlarının teknik durumları ve kişilerin kullanmış oldukları araçların fiziki şartları nedeni ile hatasız bir hız tespiti yapılamadığı gibi hız sınırı da şoför tarafından tam kontrol edilemeyeceği hakkaniyet gereği kabul edilmelidir.

Hız sınırının 1 puan üzerinde seyahat edildiği gerekçesi ile verilen idari para cezasına karşı Sulh Ceza Mahkemelerine yapılan itiraz neticesinde olumlu bir sonuç almanız mümkündür. Şöyle ki;

Radar cezası nedeni ile Isparta Sulh Ceza Mahkemesine yapılan itiraz ile cezalandırma sınırından 1 km fazla hızla gidildiği tespit olunan sürücü hakkında; 1 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük değerde olduğu, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi ufak hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceği nedenleri ile ceza kesilmesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilerek ceza iptal edilmiştir.

Bu nedenle kolluk tarafından tarafınıza kesilen trafik cezalarında trafik cezası avukatı ile yapacağınız itiraz ile tarafınıza kesilen cezayı iptal edebilirsiniz.

Alkollü Araç Kullanma Cezasının İptali

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 50 (0.50) promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 20 (0.20) promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye idari para cezası uygulanır.

Ayrıca Yapılan tespit sonucunda 100 (1,00) promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre alkollü oldukları için kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . Alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan kişiler  3 aydan 2 yıla kadar  bu madde hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

BOSTANLI TRAFİK KAZASI AVUKATI MADDİ TAZMİNAT

Bostanlı Trafik Kazası Avukatı Maddi Tazminatını Arttırır Mı?

Trafik kazası ülkemizde her gün yaşanan rutin olaylardandır. Bu bakımdan da kaza sonrası haklarını aramak isteyen kişilerin bazı hakları vardır. Onlardan ilki maddi tazminat konusudur. Trafik kazası  sonrası sıkıntı yaşayan vücudunda hasar oluşan vatandaşın maddi tazminat hakkı mevcuttur. Bu tazminatlar iki şekilde ifade edilir.

  • Maluliyet (Engellilik) Tazminatı: Yani kaza sonrası yaşadığı problemin vücudundaki tahribata ilişki tazminat.
  • Engellilik Tazminatı: Burada kalıcı hasarlar veya eğer hem iş hem trafik kazası ise meslekten kazanma gücü kaybı tazminatı devreye girmektedir.

 BOSTANLI TRAFİK KAZASI AVUKATI MANEVİ TAZMİNAT

Trafik kazası avukatı manevi tazminatı konusunda mağdurlara dava sürecinde destek verir. Gerektiğinde, müvekkilinden izin alarak davalı yan ile uzlaşarak dava sürecini kısaltır. Manevi tazminatta karşı tarafın maddi durumu genelde belirleyici olmaktadır.

TRAFİK KAZASI YAPTIM, HAKLARIM NELER?

Trafik kazası yaptım, ne talep edebilirim?

Trafik kazaları nedeniyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınları nezdinde maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Bu anlamda trafik kazası tazminatı; hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmektedir. Bu zararlar, ilgililerden (araç sürücüsü/sahibi/işleteni ve sigorta şirketinden/güvence hesabından) istenebilmektedir.

Trafik kazası tazminatı, haksız fiil hukuki sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak, zamanaşımı, mahkemenin yetkisi, tazminatın miktarı gibi hususlarda sonuçlar doğmaktadır.

NE TALEP EDECEĞİM?
1-) Kişinin Yaralanması ve Ölümüme Bağlı Maddi /Manevi Tazminat Talepleri

Trafik kazası nedeniyle yaralanma veya sakat kalma (maluliyet) halinde, kısa süreli veya ömür boyu kişilerin çalışamaması ya da çalışamayacak olmalarına bağlı zararları oluşmaktadır. Yine bu süreçteki tedavi masrafları da diğer zarar kalemini oluşturmaktadır. İşte bu anlamda, çalışamamaktan veya iş gücü kaybına uğramaktan veya ekonomik geleceğin sarsılmasından ve kazanç kaybından kaynaklanan zarar ile tedavi giderleri maddi tazminat olarak talep edilebilmektedir. Yaralanan ve sakat kalan kişiler ile ağır bedensel yaralanma halinde yakınları yaşadıkları elem, üzüntü ve ıstırap nedeniyle de manevi tazminat isteyebilirler.

Trafik kazasında ölüm meydana gelmiş ise; ölenin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kalma tazminatı ile ölüm öncesi tedavi giderleri, cenaze ve defin masrafları gibi zararlarının tazminini ilgililerden talep edebilirler. Yine ölen kişinin yakınları, yaşadıkları elem, üzüntü ve ıstırap nedeniyle de manevi tazminat isteyebilirler.

2-) Araçtaki Zarardan Kaynaklı Maddi Tazminat Talepleri

Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen her türlü zararın ilgililerden tazminine yönelik talepler bu kapsamda değerlendirilir.

a) Araç Değer Kaybı Zararı Nedir?

Değer kaybı; trafik kazası sonucu hasar gören aracın, onarılmasına rağmen, piyasa değerinde oluşan azalma olarak ifade edilebilir. Yani, aracın trafik kazası sonrası hasarlanıp, onarılması sonrası değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkindir. Bu anlamda aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri ile aracın tamir edildikten sonraki ikinci el satış değerleri arasındaki fark değer kaybını gösterir. Değer kaybı tazminat tutarı, hasarın niteliğine, aracın üretim yılına, marka, model ve kilometresine göre değişebilmektedir. Bu anlamda karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigorta şirketinden talep edilecek değer kaybı tazminatının miktarının belirlenmesi önemli olacaktır.

b) Hasar Bedeli Nedir?

Hasar bedeli; kazalı araçta oluşan teknik nitelikteki zararın giderilmesi ile onarım giderlerine ilişkindir. Bu anlamda, aracın kullanıma hazır eski haline giderilmesi için yapılan tamir ve parça değişimi giderlerini kapsamaktadır.

c) Hasar Farkı Bedeli Nedir?

Sigorta şirketleri; hasara uğrayan araçlar için tazminat ödemek yerine aynen tazmin olarak ifade edilebilen, aracın onarımının anlaşmalı bir serviste gerçekleştirilerek, onarılmış şekilde teslim edilmesini ve tazminatın onarımı gerçekleştiren servise yapılmasını tercih edebilmektedirler.

Sigorta şirketleri, aynen tazmin yöntemini benimsedikleri durumda, anlaşmalı servislerde aracın tamir edilmesinde olduğu gibi verilen hizmetin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve bunu kontrol etmek zorundadırlar. Yapılan onarım işinin sigortalı veya zarar görenin hakkını ihlal edecek şekilde yerine getirilmiş olması şirketin sorumluluğundadır. Örneğin, değiştirilmesi gereken bir parça için onarım yapılması, onarılmasının mümkün olmaması nedeniyle “eşdeğer” veya “orijinal” parça ile değiştirilmesi gereken parçanın aynı kalitede olmayan parçalarla değiştirilmesi, işçiliklerin gereği gibi yapılmaması, boyanan parçalarda orijinal boya ile farklılık bulunması gibi…  Sigorta şirketinin, mevzuata uygun olarak hizmet verilmesi ve onarımların layıkı ile yapılması konusunda servisle anlaşma yapmış olması, açıklanan konulardaki eksikliklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükme göre hasarlı aracın öncelikle tamir edileceği, onarımın mümkün olmaması durumunda hasara uğrayan parçanın eşdeğer parça ile değiştirilmesi, eşdeğer parçanın mevcut olmaması halinde ise yenisi (orijinali) ile değiştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, uygulamada özellikle Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların “eşdeğer” veya “orijinal” parça yerine, mevzuata aykırı olarak aynı kalitede olmayan veya “yan sanayi” olarak tabir edilen parçalarla değiştirilebildiği görülmektedir. Bu durumda sigorta şirketinden “hasar farkı bedeli” talep edilebileceği gibi “uygun parçanın takılması” da talep edilebilir.

Sonuç olarak,

SÖZ KONUSU İSE YARALANMADAN YAHUT ÖLÜMDEN KAYNAKLANAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT, ARAÇTAKİ ZARARDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT, ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI, ARAÇ HASAR BEDELİ, ARAÇ HASAR FARKI BEDELİ TALEP EDİLMELİDİR.

Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar

Trafik kazası tazminatı davaları son derece hassas olup bu konu hakkında trafik kazası uzmanı bir avukat ile hukuki sürecin yürütülmesi daha sağlıklı olacaktır. Denizaslanı Hukuk Bürosu’nda, trafik kazası avukatı olarak faaliyetlerimiz uzman ekibimizce yapılmakta olup,  trafik davalarına bakan avukatlar, trafik kazalarında uzman avukat, maddi hasarlı trafik kazası avukat, trafik hukuku avukatı ile trafik kazası hukuk bürosu olarak hızlı ve güncel bilgilerle de her zaman yanınızdayız.

Trafik kazası avukat ücretini öğrenmek için, arayın ya da mesaj atın. Tıklayın.

DEĞER KAYBI İLE İLGİLİ DETAYLI YAZIMIZ İÇİN TIKLAYIN.

Bostanlı Velayet Davası Avukatı ve Bostanlı Nafaka Avukatı için tıklayın.

izmir boşanma avukatı

bostanlı trafik cezası avukatı, karşıyaka trafik cezasına itiraz avukatı, trafik cezası hukuk bürosu

Bir önceki yazımız olan Bostanlı Trafik Kazası Avukatı başlıklı makalemizde bayraklı trafik kazası tazminatı davası, bostanlı araç değer kaybı avukatı ve bostanlı avukatları hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

3 thoughts on “Bostanlı Trafik Cezası Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir