Genel

İzmir Şantaj Avukatı

denizaslanı hukuk

izmir şantaj avukatı, izmir şantaj davası avukatı, bayraklı şantaj davası avukatı, video şantaj davalarına bakan avukat, şantaj suçunun cezası, şantaj suç duyurusu, şantaj davası, ceza davası avukatı, izmir şantaj avukatı gibi merak edilen hususları sizler için değerlendirdik. Bostanlı şantaj davası avukatını aramak için tıklayın.

izmir şantaj avukatı tarafından takip edilen davalar için arayın. Şantaj ve video şantaj suçu, şantaj eyleminin internet üzerinden işlenmesinin spesifik ve özel çeşitlerindendir. Skype ve Facebook üzerinden şantaj suçunu açıklamadan önce şantajın Türk Ceza Kanunu’ndaki yerini incelemek gerekir. Şantaj suçu TCK kapsamında “Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması…” şeklinde düzenlenmiştir. Skype şantaj suçu da bazı yurtdışı veya yurtiçi çeteler tarafından skype uygulaması üzerinden şantaj suçunun işlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte Facebook şantaj suçunun işlenebileceği bir diğer sanal platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook ve Skype şantaj forum sitelerinde de mağdurların sıklıkla paylaşım yaptığı ve üzerine tartıştığı bir konu halini almış bulunmaktadır. Skype şantaj mağdurları forum sitelerine yaşadıkları olayı anlatmakta ve yardım istemektedir. Hatırlatmak istemekteyiz ki, ŞANTAJ HALİNDE TALEP EDİLEN PARANIN ÖDENMESİ ÇARE DEĞİLDİR. ŞANTAJ KONUSU EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN YENİDEN KARŞINIZA ÇIKMASINI ENGELLEMEK İÇİN HUKUKİ YARDIM ALINMASI GEREKMEKTEDİR. Bostanlı Şantaj Davası Avukatı

Skype şantaj veya Facebook şantaj suçu internetin uluslararası bir mecra olması dolayısıyla yurt içinde veya yurt dışında yaşayan herhangi bir kimse tarafından işlenebilmektedir. Ülkemizde bu suç internet yoluyla şantaj olarak adlandırılmaktadır. Yurt dışında skype ve facebook yoluyla işlenen şantaj ise “sexortion, webcam scam” olarak adlandırılmaktadır.

Skype ve Facebook Üzerinden Video Şantajı Nasıl Yapılır? İzmir Şantaj Avukatı

Bostanlı şantaj davası avukatı olarak tecrübelerimize dayanarak belirtmek istemekteyiz ki, Facebook ve Skype video şantaj suçu genellikle fail ile mağdurun bir arkadaşlık sitesi yoluyla internet üzerinden tanışmasıyla başlamaktadır. Burada fail karşısındaki kişinin güvenini kazanmakta ve iletişime farklı bir platformdan devam etmek üzerine kişiyi ikna etmektedir. Böylelikle konuşma Skype, Facebook gibi görüntülü konuşmanın sağlanabileceği platformlardan devam ettirilmektedir. Bu noktadan sonra Skype üzerinden şantaj suçunun konusunu oluşturan video ya da fotoğraflar ortaya çıkmaktadır.

Fail görüntülü konuşma esnasında kişiyi müstehcen olarak görüntüleyebilmek için ikna etmeye çalışmaktadır. Başarılı olduğu takdirde videoyu kaydederek daha sonra yayınlamakla tehdit etmektedir. Aynı şekilde kişinin müstehcen fotoğraflarını atması yönünde ikna ederek bu görüntüleri yayma tehdidinde de bulunabilmektedir. Skype ve Facebook Messenger video şantaj suçunun bir diğer şekli ise failin, mağdurun bilgisayar ya da telefon kamerasına erişim sağlayarak oradan görüntülediklerini kaydetmesidir. Fail sayılan hallerde elde ettiği cinsel içerikli görüntüleri bazen Youtube , Vimeo gibi video paylaşım platformlarında bazen de P**hub, P**tube, X**ster vb. porno sitelerinde paylaşmakla tehdit etmektedir. Bunların yanında görüntüleri Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya sitelerinde yayınlamak, bu siteler aracılığıyla yakınları ile paylaşmak tehdidi de şantaj suçunun işleniş şekillerindendir. İnternetten içerik kaldırma, internetten video silme ve Google fotoğraf kaldırma gibi işlemleri için bilişim avukatımızdan destek alabilirsiniz.

Cinsel Video Şantaj ve Video Montaj ile Şantaj

Facebook şantaj ve Skype video şantaj suçu iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, failin mağduru görüntülü konuşmaya ikna ederek burada meydana gelen müstehcen içeriğin kaydedilmesidir. Kaydedilen video ile şantaj gerçekleştirilmektedir. Video şantajı çoğunlukla bir miktar parayı amaçlasa da fail bazı durumlarda farklı çıkarlar elde etmeye de çalışabilmektedir. Örneğin fail mağdura kaydedilen video ile şantaj yapmakta, kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini aksi halde videoyu ailesine göndereceğini söyleyebilmektedir.

Cinsel video ile şantaj için bir diğer yöntem video montaj ile şantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada fail aslında mağdurun yalnızca fotoğraflarını elde etmiştir. Fakat montaj yaparak gerçek olmayan bir cinsel video ile şantaj yapmaktadır. Bazen ise cinsel içerikli sahte bir video oluşturması bile gerekmemekte; video, şantaj ve tehdit konusu olabilmektedir. Örneğin fail daha video montajı yapmamış fakat yapacağından ve yayınlayacağından bahisle bir çıkar elde etmeye çalışabilmektedir. Her halükarda fail cinsel içerikli bir videoyu elinde bulundurmak (gerçek veya sahte bir video) isteyip bunun için çalışmaktadır.

Whatsapp Şantaj

Whatsapp şantaj internetten şantaj suçunun bir diğer görünüm biçimidir. Çoğunlukla Skype veya Facebook şantaj suçunun devamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Failin yaptığı şantaj eylemi sonrasında hesabını kapatan ve kendisine ulaşılmasını engellemeye çalışan mağdurun arkadaş listesi, adresi, telefon numarası gibi bilgileri fail tarafından çoktan alınmıştır. Hesabını kapatan mağdura fail bu kez whatsapp yoluyla şantaj yapmaya çalışacaktır. Elde etmeye çalıştığı menfaat için mağdura WhatsApp üzerinden şantaj baskısı kurmaya devam edecektir.

Whatsapp şantaj suçunun bir diğer işleniş şekli de ilişkiyi sonlandırmak isteyen tarafa failin “Görüntülerini yayınlarım, ailene bahsederim.” vb. sözleridir. Bu şekilde mağdur ile ilişkisini devam ettirmeyi amaçlayan fail birlikte iken yapılan eylemleri, kaydedilen video veya fotoğrafları yayınlama tehdidinde bulunmaktadır. Whatsapp şantajı için faillerin yurtdışı veya yurtiçinden olabileceğini söylemekle birlikte facebook ve skype şantaj suçunun devamı olarak veya eski sevgili şantajı işlenebileceğini belirtebiliriz.

İnternet Yoluyla Şantaj’ın Diğer Görünümleri: Instagram, Linkedin, Line, Tinder, Viber ve Speaky ile Şantaj

İnternet yoluyla şantaj yalnızca Facebook veya Skype üzerinden gerçekleşmemektedir. Bazı zamanlarda Facebook veya Skype üzerinden şantaj suçunun hikayesi de aslında Line, Tinder gibi arkadaşlık, tanışma siteleri ile başlamaktadır. Şantaj dolandırıcıları bazen benzer arkadaşlık sitelerinden, bazen ise Instagram, Linkedin, Viber gibi sosyal medya sitelerinden mağdur ile iletişim kurmaya başlamaktadır. Burada asıl önemli nokta mağdurun güvenini kazanmaktadır. Kazanılan güven sonrasında fail Skype, Facebook, Whatsapp gibi platformlar üzerinden internetten şantaj suçunu işlemektedir. Elbette failin bahsedilen web siteleri, uygulamaları aracılığıyla görüntüleri elde etmesi de mümkündür. Direkt olarak tanışılan site üzerinden internet yoluyla şantaj gerçekleşebilecektir. Fakat bu durumlarda aile, arkadaş çevresi gibi bilgilere ulaşmak zor olduğundan daha çok videonun Youtube veya porno sitelerinde yayınlanması tehdidi ile karşılaşılmaktadır. Youtube video silme işlemleri için uzman bilişim avukatımızdan destek alabilirsiniz.

Değerli müvekkillerimizden aldığımız bilgilere göre skype şantajın değişik bir görünüm çeşidi daha ortaya çıkmış durumdadır. Söz konusu görünüme göre internet yoluyla şantaj suçu Speaky gibi yabancı dil öğrenme sitelerinden işlenmekte ve şantaj faili kendisini farklı bir kişi olarak tanıtmaktadır.

Şantajda Western Union ile Para İstenmesi

Şantajda Western Union para istenmesi genellikle yurtdışı şantaj eylemlerinde söz konusu olmaktadır. Çünkü Western Union yalnızca dakikalar içerisinde dünya genelinde para transferini gerçekleştirmeye yarayan bir ağdır. Şantaj uzmanlarının en sık karşılaştığı Western Union şantaj vakaları Facebook ve Skype üzerinden gerçekleştirilmektedir. Failler bu platformlarda ellerine geçirdikleri müstehcen içerikli fotoğraf, videolar karşılığında yurt dışı para birimleriyle mağdurdan para transferi talebinde bulunmaktadır.

Skype ve Facebook Şantajında Bitcoin İstenmesi

Skype ve Facebook şantajı online şantaj suçunun bir alt kategorisi olarak adlandırılabilir. Bu yolla fail ilgili platformlar üzerinden mağdurdan para alabilmeyi amaçlamaktadır. Fakat Skype ve Facebook şantajı her zaman TL veya yurt dışı para birimleri bazında yapılmamaktadır. Bazı şantaj vakalarında ilk elektronik para birimi olan Bitcoin talebinde bulunulduğu da gözlemlenmektedir. Bu şantaj türünde suçun oluşabilmesi için gerekli olan haksız yarar unsuru Bitcoin olmaktadır. Günümüzde artan kripto para çeşitliliği düşünüldüğünde şantaj faillerinin Bitcoin dışında diğer kripto paraları da talep etmesi mümkündür. Bitcoin ve diğer kripto paralar kişinin anonim olması dolayısıyla takip edilmesinin zorluğu düşünülerek failler tarafından tercih edilmektedir.

Skype Video Tehdidi ve Facebook (Messenger) Webcam Şantaj Mağdurları

İzmir Şantaj Avukatı Facebook messenger şantaj veya Skype şantaj mağdurları olarak adlandırılabilir. Mağdur esas olarak herkes olabilir: Kimi zaman esnaf bir kimse, kimi zaman bir profesör, bir öğrenci, devlet memuru… Facebook ve Skype şantaj mağdurları akla gelebilecek her meslek ve yaş grubundan olabilmektedir. Günümüzde internet 7’den 70’e herkes tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanıcıların birçoğu Whatsapp vb. platformlarda kendini göstermektedir. Dolayısıyla webcam şantaj suçu fail tarafından kurban olarak seçilen bir kimse olabilecektir. Facebook messenger. webcam şantajının failleri iş adamı gibi bazı meslek gruplarını hedef alsa da herkes olabilmektedir.

Skype Üzerinden Şantaj Yorumları ve İnternette Videom Var Mı Sorusunun Cevabı

Skype şantaj suçlarında sıkça karşılaştığımız bir yorum ise “internette videom var mı?” veya skype “şantajdan nasıl kurtulurum?” sorusudur. Skype, WhatsApp ve facebook gibi mecralardan şantaja uğrayan kişiler şantaj faillerinin internete müstehcen videolarının yüklenip yüklenmediğini merak etmektedirler. Skype üzerinden görüşme esnasında karşı tarafın açtığı video görüntüsünün gerçek bir video olduğuna inanıp aynı şeyi yapan skype mağdurlarının güveni sarsılmaktadır. Güveni sarsılan mağdurlar internette videom var mı şeklinde endişelerini psikolojik soruna dahi dönüştürebilmektedirler. Bu aşamada skype üzerinden çıplak şantaj yorumu olarak şunu belirtebiliriz: Zamanlama yüksek bir öneme sahip olup skype şantajından nasıl kurtulabileceğiniz ile ilgili çözümler için bizimle iletişime geçiniz.

Skype ve Facebook ile Video Şantajın Cezası

Skype ve Facebook ile video şantaj suçu TCK madde 107 kapsamında değerlendirilmektedir. Bu suçun internet yoluyla işlenmesine dair Kanunda ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile beş bin güne para cezasına hükmolunacaktır. Bu noktada video ile şantaj suçunun çoğunlukla yurt dışında yaşayan kimseler tarafından işlendiğini belirtmek faydalı olacaktır. Zira faillerin yurt dışından video şantaj suçunu işlemesi halinde Savcılık ya da Emniyet nezdinde yapılan şikayet başvurularının sonuca varması zorlaşmaktadır. Ancak ülkemizde işlenen video şantaj suçunun şikayet edilmesi ve faillerin cezalandırılması hem adaletin yerini bulması hem de internetten şantaj yapanlara örnek olması açısından önem arz etmektedir. Her ne kadar şikayet prosedürü bir yol olarak bilinse de şantaj suçunun çeşidine göre izlenecek yol haritası şantaj suçunda uzman bir bilişim avukatına danışılarak belirlenmelidir.

Skype ve Facebook Video Şantaj Tuzağına ve Tehditlere Boyun Eğmeli miyim?

şantaja uğrayan ne yapmalı? sorusu bu durumda ilk akla gelen soru olmaktadır. Skype tehdit ve şantaj dolandırıcılığı ile karşı karşıya kaldığınızda kesinlikle bu tehdide boyun eğmemelisiniz. Şantajın ve tehdidin bir sonunun gelmeyeceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Video şantajı ile para isteyen kimse elbet aynı video ile yeniden şantaj yapacaktır. Bunun olmayacağına emin olamaz ya da videoyu yedeklemediğini bilemezsiniz. Bunlar göz önüne alındığında şantaj ve facebook video şantajına boyun eğmek bir seferlik parayı yatırayım demek kurtuluş olmayacaktır. Şantaja maruz kaldığınızda yapmanız gereken en öncelikli şey delilleri toplamak ve şantaj uzmanı bir avukat ile iletişime geçmek olmalıdır. 

Skype ve Facebook Video Şantajı için Şantaj Avukatı Yardımı

Şantaj mağdurları ilk olarak şantajdan nasıl kurtulurum sorusunun cevabını aramaktadır. Bu noktada mağdur bu sorunun cevabını olayın etkisi ve yaşadığı şok, panik duygusu ile istenileni yapmakta bulabilmektedir. Fakat şantaj yardım edilmesi gereken ve aslında temelden bir çözüm gerektiren önemli bir husustur. Boyun eğmek ve istenilen eylemi gerçekleştirmek, talep edilen ücreti hesaba yatırmak şantajı sonlandırmayacaktır.

Skype, Facebook ve Messenger video şantajı mağdurları internette videom var mı veya video mu yüklediler mi endişesi yaşamaktadır. Bu endişelerinizi şantaj avukatı ile iletişime geçerek endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Şantaj avukatları gerekli belgelerin ve delillerin toplanması noktasında mağdura bilgi verecek ve hukuken yol haritası çıkaracaktır.  Bununla birlikte suç duyurusunda bulunmak için gerekli dilekçe yazımında hukuki bilgisi ile mağdura yardımcı olacaktır.

Skype şantaj ve facebook şantaj suçlarının yurtdışı görünümlerinde mağdurların yol haritaları diğer şantaj suçlarından farklılık göstermektedir. Polis veya savcılığa şikayet çoğu zaman işe yaramamakta, takipsizlik kararı verilmektedir. Bu anlamda mağdurların yayınlanacak videolarının yakınlarına ulaşmasına teknik ve yasal çalışmalarla engel olunabilmemektedir. İzmir şantaj davası avukatı.

ŞANTAJ HALİNDE TALEP EDİLEN PARANIN ÖDENMESİ ÇARE DEĞİLDİR.

ŞANTAJ KONUSU EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN YENİDEN KARŞINIZA ÇIKMASINI ENGELLEMEK İÇİN HUKUKİ YARDIM ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

Bilişim avukatı Ali Berkin Denizaslanı‘na ulaşmak için tıklayın.

Bostanlı Trafik Cezası Avukatı ve Bostanlı Trafik Kazası Avukatı için tıklayın.

Bir önceki yazımız olan Cabinet D'avocats Francophones à Izmir başlıklı makalemizde avocats francophones, cabinet d'avocats izmir ve Cabinet D’avocats Francophones à Izmir hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir