Genel

Karşıyaka Terekenin Tespiti Avukatı

denizaslanı hukuk

karşıyaka terekenin tespiti avukatı, terekenin tespiti davası avukatı, mirasın tespiti avukatı, miras nasıl tespit edilir, miras tespiti davası, miras tespiti, tereke tespiti, miras araştırması nasıl yapılır gibi merak edilen soruları sizler için derledik. Miras sorgulama, miras nasıl sorgulanır gibi soruları sizler için yanıtladık.

Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

karşıyaka terekenin tespiti avukatı olarak terekenin tespiti davasını mirasçılardan birinin veya hepsinin talebi üzerine mahkemece yada Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi tarafından, terekeye konu malların ve hakların devlet eliyle korunması için gerekli bütün önlemlerin re’sen alınmasını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Terekeye konu mallar ve haklar üzerinde alınacak olan tüm bu önlemler Medeni Kanunu’unda öngörülen hallerde ve vasiyetnamenin açılması, terekeye konu mal ve hakların tespiti, söz konusu mal ve hakların yönetimi ve esasen terekenin mühürlenmesi işlemlerini kapsamaktadır. Tereke üzerinde mirasçıların haklarını korumak maksadı ile alınan tüm bu önlemler, daha sonra terekeden tahsil edilmek üzere devlet tarafından karşılanmaktadır. Fakat bu önlemlerin mirasçıların herhangi bir talebi olmaksızın mahkemece re’sen alınması halinde masraflar devlet tarafından ödenir ve daha sonra terekeden herhangi bir talepte bulunulmaz.

Terekenin Tespiti Davası Neden Açılır?

Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh hukuk mahkemesinden isteyebilirler.

Terekenin tespiti davası, yasal mirasçıların, atanmış mirasçıların yada vasiyet alacaklılarının yani kısaca tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçılardan birini tereke üzerinden alacak iddiasında bulunması halinde, terekeye konu mal ve hakların tespit edilmesi maksadı ile açılmaktadır. Bu anlamda terekenin tespiti davası özetle terekeye konu menkul-gayrimenkul mal varlığının mahkemece tespit edilmesi maksadı ile açılır. Zira bu tespit miras paylaşımı noktasında esas alınacağından dolayı mirasçıların herhangi bir hak kaybına uğramaması bakımından elzemdir. karşıyaka miras avukatı aramak için tıklayın.

Terekenin Tespiti İşlemi Nasıl Yapılır?

Terekenin tespiti işlemi, miras bırakanın üzerine kayıtlı taşınmaz ve taşınır malların bilgilerinin devletin yetkili kurumlarından talep edilmesi, örneğin şayet varsa miras bırakanın banka hesapların incelenmesi ve tüm bunların dışında mirasçıların terekeye dahil taşınmaz ve taşınır malların bulunduğu yönünde iddialarıdır. Mahkemece resmi kayıtlarla beraber mirasçıların bu yöndeki iddialarını da titizlikle inceler, miras bırakanın borç ve alacaklarını tespit eder ve gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur. Netice itibariyle terekenin toplam değeri belirlenir. Mirasın tespiti davası avukatı için tıklayın.

Terekenin Tespiti Davası Nerede Açılır?

Terekenin tespiti davası bakımından görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Anılan dava bakımından yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

Terekenin Tespiti Davasında Harç

Terekenin tespiti davasında ödenecek harç, davaya konu değerler üzerinden hesaplanmak üzere binde 3,96 olacaktır. Zira terekenin tahrir ve tespiti ile mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, dava harcı bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden alınmaktadır. (Binde. 3,96) Miras idaresinde ise her sene ve kesirler için harç alınmaktadır.

Terekenin Tespiti Davası Ne Kadar Sürer?

Terekenin tespiti davasının ne kadar süreceği davanın açıldığı adliye ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir. Dolayısı ile bu hususta herhangi bir süre garanti edilememektedir. Fakat bilinmelidir ki mahkeme yoğunluğunun yanı sıra temelsiz ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde açılan davalar ve terekeye dair yürütülen işlemler davanın gereksiz yere uzamasına sebep olabilmektedir.

Sonuç olarak;
miras sorgulama ve miras araştırması için terekenin tespiti davası açmak gerekmektedir.

Açıkladığımız pek çok konuyu ele aldığımızda karşıyaka miras avukatı için kesin bir ücret söylememiz mümkün değildir. Ancak genel çerçevede bilgi vermesi için İzmir Barosu Ücret Tarifesini sizlerle paylaşıyoruz. Tıklayın.

FİYAT ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Alaçatı Miras Avukatı ve Bostanlı Atama İşleminin İptali Avukatı için tıklayın.

izmir boşanma avukatı

İzmir Güvenlik Soruşturması Avukatı ‘na ulaşın.
Karşıyaka Güvenlik Soruşturması Avukatı telefon numarası için ulaşın. Appelez nous.
Bostanlı İdari Para Cezasının İptali Avukatı başlıklı yazımız için ulaşın.
Bostanlı İdare Hukuku Avukatı başlıklı yazımız için ulaşın.
İdare ve Vergi Hukuku Avukatlığı başlıklı yazımız için ulaşın.
İzmir İdare Avukatı başlıklı yazımız için ulaşın.

Bir önceki yazımız olan İzmir Güvenlik Soruşturması Avukatı başlıklı makalemizde alsancak güvenlik soruşturması avukatı, arşiv araştırması ve askeri güvenlik soruşturması hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir