Genel

Bostanlı Ortaklığın Giderilmesi Avukatı

denizaslanı hukuk

Bostanlı Ortaklığın Giderilmesi Avukatı, Karşıyaka Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukatı, Bostanlı İzale-i Şuyu Avukatı, Mirastan Mal Kaçırma Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır, Ortaklığın Giderilmesi Avukatlık Ücreti, İzmir Miras Avukatı, Ortaklığın Giderilmesi Dilekçesi

İzmir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı, İzmir En İyi Avukat, En İyi Miras Avukatı Kavramı.

Bostanlı Ortaklığın Giderilmesi Avukatı, izale-i şuyu bir mal üzerinde ortak mülkiyete sahip olan paydaşların mallarının, payları oranında aynen bölüştürülmesi ya da mahkeme tarafından satılarak, satış bedelinin paydaşların payları oranında paylaştırılmasına denir.

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

izmir izalei şuyu avukatı olarak bu kavramın tanımını şöyle yapabiliriz. Medeni Kanunun 628. Maddesine göre ortak bir malın tam olarak bölüştürülmesinin mümkün olmadığı hallerde, mahkeme tarafından satışa çıkarılarak satış bedelinin bölüştürülebileceği belirtilmiştir. İzale-i şüyu davalarındaki asıl amaç, pay sahipleri arasında meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların, ortaklıklarının giderilmesi suretiyle mahkeme tarafından çözülmesidir. Anlaşmazlığa konu olan taşınmaz bölüştürülebilir nitelikte ise mahkeme, gayrimenkulün paylaştırılmasına karar verir. Aksi durumda gayrimenkul açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Kanunda paydaşlar için ifade edilen “aynen taksim” tanımı ile, ortak bir malın pay sahipleri arasında, payları oranında aynı nitelik ve değerde, bağımsız parçalara ayrılması anlaşılır. Maddi olarak bölünmemiş bir malın üzerindeki pay sahiplerine malik, maliklerin mülkiyetine ise paylı mülkiyet adı verilir. Belirlenmiş payları olmayan, ortaklığa konu olan malların tamamı üzerinde hak sahibini olan maliklerin mülkiyeti ise elbirliği mülkiyeti olarak ifade edilir. Bir malın paydaşları arasında bölüştürülememesi halinde, pay sahiplerinden birinin ortaklığın sona erdirilmesi talebi ile mahkemeye başvurması ile izale-i şüyu süreci başlar. İzale-i şüyu davalarında yetkili mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleri‘dir. İzale-i şüyu davalarına genellikle gayrimenkul ortaklılarında başvurulur. Mahkeme gayrimenkulün bölüştürülüp bölüştürülemeyeceğini inceleyerek, bilirkişi görevlendirir. Pay sahiplerine müstakil parçalar düşüyorsa paylaşım kararı, parça düşmemesi halinde ise satış kararı verilir.

izale-i şuyu dava dilekçesi, ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi Sulh Hukuk Mahkemeleri!ne dilekçe verilerek başvurulmasıyla yapılır. İzale-i şuyu dava dilekçesini pay sahiplerinden birinin vermesi yeterlidir. Dava dilekçesi için miras avukatı arayın.

Bostanlı Miras Avukatı aramak için +90 (532) 660 97 35

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Taraf sayısına ve dosyanın niteliğine göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 10-12 ay içerisinde sonuçlanan çok uzun sürmeyen davalardır. Ancak dosyada tarafların çok fazla olması ya da taşınmazlarla ilgili farklı iddialarda bulunulması durumunda bu süreç çok daha uzun sürebilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafı, İzaleyi Şuyu Dava Masrafları, Ortaklığın Giderilmesi Harçları

Ortaklığın giderilmesi davasında harç miktarı matbu harçtır. Davayı açan paydaş harç ve giderleri ödeyecektir. Ancak yargılama sona erdiğinde masraflar ve avukatlık giderleri paydaşlara yani taraflara eşit olarak yüklenir.

Mal Kaçırma Davası Hakkında Detaylı Bilgi İçin tıklayın.

Mal kaçırma davası açılmasının nedeni muris muvazaasıdır. Peki muris muvazaası ne anlama gelmektedir? Muvazaa kelime anlamı olarak danışık, danışıklık anlamına gelmektedir. Muvazaa hukuki anlam olarak ise görünüşte geçerli olan ama tarafların kendi iradelerini yansıtmayan ve aralarında hükümsüz olması konusunda anlaşmaları durumudur. Muvazaanın amacı mal kaçırmadır. Miras hukukunda yapılan muvazaaya da muris muvazaası denmektedir. Muris muvazaası iki aşamalı olarak gerçekleştirilebilmektedir. İlk olarak yapılan sözleşme ile dış dünyada bir görünüş ve algı yaratılır. Bu ilk sözleşmenin altında ise muvazaanın taraflarının gerçek iradelerini yansıtan bir işlem yer almaktadır. Örnek olarak bir babanın iki çocuğundan birini diğerine göre daha çok sevmesi ve öldüğünde sevdiği çocuğuna daha fazla malı kalmasını istemesi halinde bu çocuğuna evini bedelsiz olarak vermesi ancak diğer çocuğu hak iddia edemesin diye satış gibi göstermesi verilebilir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Nedir? İzmir Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Avukatı, Ortaklığın Giderilmesi Masrafı

Ortaklığın giderilmesi davasının konusunda bazı tartışmalar yaşanabilmektedir. İhtilaf genellikle taşınmazdaki tesis, bina ve ağaç gibi bütünleyici parçalardan kaynaklanır. İşte bu türden bir uyuşmazlık yaşanıyorsa eğer ayrı bir dava olan muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılması gerekmektedir. Eğer ortaklığın giderilmesi davası görülürken muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılırsa, izale-i şuyu davasında bekletici mesele yapılır. Muhtesatın aidiyetinin tespiti davası sonuçlandıktan sonra ortaklığın giderilmesi davasına devam edilir. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası ile taşınmazla ilgili ihtilaflar giderilir. Taşınmaz üzerinde bulunan bütünleyici tüm parçalar üzerindeki mülkiyet sahibi olma hakkı tespit edilir. Sonrasında ortaklığın tümleyici parçaları dahil edilerek giderilme aşaması gerçekleşmektedir. Böylece değer tespiti ve malın paylaştırılması mümkün olacaktır.

Veraset İlamı ve Mirasçı Belgesi

Veraset ilamı, mirasçılar tarafından çıkarılması gereken bir belgedir. Veraset ilamı avukatı sayesinde mirasçı hangi oranda hak kazandığını öğrenebilmektedir. Veraset ilamı üç şekilde çıkarılabilmektedir. İlk olarak ölenin son ikametgah adresinde bulunan sulh hukuk mahkemesinden çıkarılabilmektedir. İkinci olarak noter aracılığıyla da çıkarılması mümkündür. Son olarak ise e-devlet üzerinden 1990 yılından sonra yaşanan ölümlere ilişkin veraset ilamı sorgulaması yapılabilmektedir. Veraset ilamı çıkarılması ile iş bitmemektedir. Söz konusu malların intikali için de bir takım başvurular gereklidir. Kapsamlı bir iş olan veraset ilamı ve intikal meselesi, olası bir aksamada haklarınızı tam olarak alamamanıza ya da vergi idaresince cezai yaptırıma katlanmanıza sebep olabilir.

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname avukatı, ölen kişinin son arzularının ve mallarının nasıl paylaştırılmasını istediğinin yer aldığı yazılı veya sözlü bir beyanda bulunmasına yardımcı olur. Vasiyetname resmi makamlar huzurunda, kişinin kendi el yazısı ile veya sözlü olarak yapılabilmektedir. Ancak her bir vasiyetname şeklinin geçerli olabilmesi için belirli şartlar öngörülmüştür. Günümüzde kişiler genellikle kendi el yazıları ile vasiyetname düzenlemektedirler. Hukuk düzeninde vasiyetnamenin düzenlenmesi belirli şartlara tabi olduğundan bu şartları taşımayan vasiyetname geçerli olmamakta ve ölen kişinin son arzuları yarım kalmaktadır. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için miras avukatı danışmanlığında düzenlenecek vasiyetname sayesinde ölen kişinin son arzuları herhangi bir aksama yaşanmadan yerine getirilebilir.

En iyi avukat tavsiyelerini incelemek için tıklayın.

izmir boşanma avukatı

Bostanlı Ortaklığın Giderilmesi Avukatı, Karşıyaka Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukatı, Bostanlı İzale-i Şuyu Avukatı, Mirastan Mal Kaçırma Davaları, Bostanlı Miras Avukatı

Bir önceki yazımız olan Bostanlı Miras Avukatı başlıklı makalemizde bostanlı miras avukatı, bostanlı miras hukuku avukatı ve Bostanlı Mirastan Mal Kaçırma Avukatı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir