Genel

Tanıma Tenfiz Davaları

izmir avukat ali berkin denizaslanı

Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Tanıma tenfiz davaları Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hakkında Kanunu’nda düzenlenmiş kendine özgü bir dava türüdür. Tanıma tenfiz davasında mahkeme somut olayın esası hakkında yeniden yargılama yapmaz. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir kararın Türkiye’de ve Türk hukuk sisteminde sonuç doğurabilmesi için bu kararın tanıma veya tenfiz davasına konu edilmesi gerekir. Açılan dava ile birlikte bu karar Türkiye’de de icrailik kabileyeti kazanmış olur. Bu davada mutlaka tanıma tenfiz davası avukatından yararlanılması önerilir.

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır ?

Tanıma ve tenfiz davası bir dilekçe ile Türk mahkemelerinde açılan bir davadır. Ancak bu dava yukarıda da belirttiğimiz gibi somut olaya ilişkin esasa yönelik yeni bir hüküm tesis etmez. Burada Türk mahkemesi yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan hükmü Türk hukuk sistemi nezdinde de geçerli olduğuna yönelik bir karar verir. Örneğin yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararını Türkiye’de tanıma ve tenfiz yolu ile geçerli getirmek için bu yola başvurduğunuzda ; Türk mahkemesi boşanmaya, velayete yahut nafakaya ilişkin esasa yönelik bir inceleme yapmaz. Bu hususlarda bir karar da veremez . Mahkeme yalnızca boşanma hükmünü Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Kanunu’nun 58. maddesi bakımından denetler. Nihayetinde verilen karar ile yabancı mahkeme hükmü Türkiye’de geçerlilik kabiliyeti kazanır.

Yukarıda genel özellikleri sayılan tanıma tenfiz davası bir dava dilekçesi ile açılır. Bu dilekçenin mutlaka alanında uzman bir tanıma tenfiz davası avukatı tarafından hazırlanmasını öneririz. Zira yetkili ve görevli mahkemenin tespitinden dilekçenin içeriği ve talep kısmına kadar teknik bir dava olan tanıma tenfiz davasında yapılacak ufak bir hata telafisi imkansız zararlara sebep olabilecektir.

Tanıma Tenfiz Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak boşanmaya yönelik yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizi hakkında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Boşanma Tanıma Tenfiz Avukatı

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Örnek dilekçemizde somut olayın yurt dışında verilen bir boşanma kararının tanınması olduğunu varsayalım;

…. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : … Mahkemesi’nin … tarih … numaralrı kararının tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin taleplerimizi içerir dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Tarafların evlenme tarihi , boşanma tarihi, ortak çocuk varsa isim ve yaşları belirtilir.

2- Boşanma kararını veren mahkemenin bilgileri yazılır. Kararın kesinleştiği ve kesinleşme şerhine ilişkin belgelerin ve onaylı tercüme örneklerinin dilekçe ekinde sunulduğu, ayrıca her birinin apostil şerhini havi olduğuna dikkat çekilir. Bu kısımda yine tanıma tenfiz davalarının hukuki dayanağını oluşturan Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hakkında Kanunu’ndaki dayanak maddelere de atıf yapılmalıdır.

3- Son olarak … Aile Mahkemesi’nin … numara … tarihli kararının Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için tanınması ve tenfizi talep edilerek dilekçe tamamlanmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, TMK, MÖHUK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : …. Aile Mahkemesi’nin … tarih … numaralı kararının kesinleşme şerhi ve onaylı tercümesi, her birinin apostil şerhi

NETİCE VE TALEP :

… Aile Mahkemesi’nin …. tarih … numaralı kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde hüküm doğurabilmesi için tanınmasını ve tenfizini vekalaten ve saygıyla arz ve talep ederiz. (tarih)

DAVACI VEKİLİ

Ad-Soyad /imza

FRANSIZCA İNGİLİZCE AVUKAT

CALL – APPELEZ NOUS

Tanıma Tenfiz Davası Avukatı

Tanıma tenfiz davası avukatı , alanında uzman yabancılar hukuku ve diğer Türk hukuku dallarına hakim ; içtihatları takip eden avukattır. Özellikler Milletlerarası Özel Hukuk kendi iç dinamikleri ve kendine özgü mevzuatı olan bir hukuk dalı olduğu için son derece uzmanlık gerektiren bir alandır. Ayrıca tanıma tenfiz davası avukatı milletlerarası sözleşmeleri de yakından takip etmeli ve dilekçelerinde bu sözleşmelere de atıflar yapmalıdır. Tanıma tenfiz davası açmak isteyen kişilerin Sarıkaya Hukuk Bürosu’ndaki alanında uzman tanıma tenfiz davası avukatından yardım alması mümkündür. Daha fazla bilgi almak için bize İnstagram , Facebook ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Etiketler; tanıma tenfiz davası dilekçe örneği , tanıma tenfiz dava dilekçesi örneği

Bir önceki yazımız olan İdari Davalarda Başvuru Süreci ve Dilekçe Örneği başlıklı makalemizde disiplin cezasına karşı iptal davası, disiplin soruşturması avukatı ve en iyi idare hukuku avukatı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir