Genel

Bostanlı Hırsızlık Davası Avukatı

denizaslanı hukuk

bostanlı hırsızlık davası avukatı, karşıyaka hırsızlık davası avukatı, hırsızlık davaları avukatı, izmir hırsızlık avukatı, hırsızlık ceza davası avukatı, izmir ceza davası avukatı, karşıyaka ceza davası avukatı, yağma avukatı, karşıyaka yağma davası avukatı, izmir yağma avukatı, hırsızlık avukat ücreti, hırsızlık davası avukatlık ücreti gibi merak edilen hususları sizler için değerlendirdik.

Bostanlı hırsızlık davası avukatı olarak, belirtmek istemekteyiz ki, sahibinin rızası olmadan başkasına ait bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse hırsızlık suçunu işlemiş olur (TCK m.141). Taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için, zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için bulunması gereken koşulların varlığı hâlinde zilyedin rızası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır. Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için, failin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla hareket etmesi yeterli olup, bunun fiilen temini şart değildir. Bu yarar, maddî veya manevî olabilir. Almak fiilinden maksat, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesi, mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hâle gelmesidir. Bu tasarruf olanağı ortadan kaldırılınca suç da tamamlanır.

Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Sahibinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçunun;

 1. Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
 2. Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 3. Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 4. Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
 5. İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Aynı zamanda, suçun;

 1. Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 2. Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 3. Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 4. Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 5. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 6. Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 7. Büyük veya küçük baş hayvan hakkında, Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. Bu durumların varlığı halinde beraat kararı alabilmek için ceza davası avukatı ile irtibata geçmenizi tavsiye etmekteyiz.

Avukat tavsiyesi için tıklayın.

izmir boşanma avukatı

karşıyaka hırsızlık avukatı, bostanlı hırsızlık davası avukatı, izmir yağma davası avukatı, karşıyaka ceza davası avukatı

Bir önceki yazımız olan Bostanlı Araç Kiralama Avukatı, Rent A Car Avukatı başlıklı makalemizde alsancak araç kiralama avukatı, alsancak araç kiralama davası avukatı ve araç değer kaybı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir