Genel

Bostanlı Yağma Davası Avukatı

denizaslanı hukuk

bostanlı yağma davası avukatı, karşıyaka yağma davası avukatı, hırsızlık davaları avukatı, izmir nitelikli yağma avukatı, hırsızlık ceza davası avukatı, izmir ceza davası avukatı, karşıyaka ceza davası avukatı, ceza avukatı, bayraklı yağma davası avukatı, izmir yağma avukatı, hırsızlık avukat ücreti, yağma davası avukatlık ücreti, izmir tehdit avukatı gibi merak edilen hususları sizler için değerlendirdik.

Bostanlı yağma davası avukatı olarak, belirtmek istemekteyiz ki, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Madde metninden de anlaşılacağı yağma suçunun oluşabilmesi için mağdura karşı cebir (fiziksel şiddet) ya da tehdit kullanılmalı ve bu suretle mağdurun mal varlığından bir bölümünün kendisine verilmeye zorlanması gerekmektedir. Dikkat edileceği üzere, yağma suçunun oluşabilmesi için herhangi bir cebir yeterliyken, herhangi bir tehdit yeterli olmayıp; bu tehdidin mağdurun kendisinin veya yakının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına karşı olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; mağdurun döverek elinden cep telefonunun alınması eyleminde ya da mağduru bıçak ile korkutarak parasını alma eyleminde yağma suçu oluşacaktır. Bu örnekler sayısız miktarda artırılabilir.

Zorla Çek ve Senet İmzalatarak Yağma Suçu

TCK m. 148/2: (2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

TCK m. 148/2 uyarınca, mağdura cebir ya da tehdit ederek senet imzalatılması ya da var olan bir senedin hükümsüz hale getirilmesi halinde de yağma suçu oluşacak ve faile aynı seviyede ceza verilecektir. Maddede belirtilen senetten kasıt sadece Türk Ticaret Kanununda yer alan kambiyo vasıflı bono değil; belirli bir borç ödemeyi taahhüt eden her türlü adi senedi de ifade etmektedir. Ek olarak, suçun oluşabilmesi için 1. fıkrada yer alanın aksine bu maddede sadece bazı tehdit türleri değil tüm tehdit türleri geçerli olacaktır.

Yağma Suçunun Davası Hangi Mahkemede Görülmelidir?

En çok sorulan sorulardan biri de yağma davalarındaki görevli mahkemedir. Yağma davaları ağır ceza mahkemelerinde görülür. Örneğin İzmir yargı çevresinde işlenen bir yağma suçunun davasına İzmir Ağır Ceza Mahkemeleri bakacaktır.

Yağma Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Yukarıda ayrı ayrı ele aldığımız üzere, yağma suçunun TCK m. 148 uyarınca basit halinin işlenmesi halinde sanığa 6 yıldan 10 yıla kadar, TCK m. 149 uyarınca nitelikli halinin işlenmesi halinde 10 yıldan 15 yıla kadar ceza verilecektir. Malın değerinin düşük olması halinde ise TCK m. 150 uyarınca verilecek cezada 1/2’den 1/3’e kadar indirim yapılacaktır.

İzmir’de Yağma Davalarına Bakan Avukat Var Mıdır?

Yağma suçu bileşik suç olması itibariyle teknik bilgi ve tecrübe gerektirse de genel olarak ceza davalarında uzman her avukatın bakabileceği davalardandır. İzmir’de yağma davalarına bakan uzman ve tecrübeli avukatlar bulunmaktadır. Avukat seçiminde dikkat etmeniz gereken avukatın kimliğinden ziyade bilgisi ve dosyaya ilgisi olmalıdır. Zira Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen bu tip davalarda sanıkların çoğu zaman tutuklu olmakta, dolayısıyla duruşmaları daha sık aralıklarla ve yoğunlukta olmaktadır. Tüm tutuklu dosyalar gibi bu dosyalarda da avukatların tek önceliği tahliye olmamalı, dosyanın bütünlüğü dikkate alınmalıdır.

Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Sahibinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçunun;

 1. Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
 2. Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 3. Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 4. Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
 5. İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Aynı zamanda, suçun;

 1. Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 2. Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 3. Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 4. Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 5. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 6. Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 7. Büyük veya küçük baş hayvan hakkında, Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. Bu durumların varlığı halinde beraat kararı alabilmek için ceza davası avukatı ile irtibata geçmenizi tavsiye etmekteyiz.

Avukat tavsiyesi için tıklayın.

izmir boşanma avukatı

karşıyaka yağma avukatı, bostanlı yağma davası avukatı, izmir yağma davası avukatı, bayraklı yağma davası avukatı

Bir önceki yazımız olan Bostanlı Hırsızlık Davası Avukatı başlıklı makalemizde alaybey hırsızlık avukatı, alsancak hırsızlık avukatı ve ankara barosu avukat hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir