Genel

Bostanlı Cinsel Suçlar Avukatı

denizaslanı hukuk

Bostanlı Cinsel Suçlar Avukatı, Karşıyaka Cinsel Suçlar Avukatı Ücreti, Bostanlı Ceza Avukatı, Karşıyaka Savunma Avukatı,

Karşıyaka Cinsel Suçlar Avukatı, Cinsel Suçlar Avukatı Ücreti, Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Farkları, Ceza Davası Avukatlık Ücreti, İzmir Cinsel Suçlar Davası Avukatlık Ücreti, Cinsel Suçlar Savunma Avukatı gibi merak edilen tüm hususları sizler için yanıtladık.

Bostanlı Cinsel Suçlar Avukatı ile Cinsel Saldırı Suçu İçin Dava Açabilir, Açılan Davalarda Kendinizi Savunabilirsiniz.

CİNSEL SALDIRI AVUKATI TELEFON NUMARASI İÇİN TIKLAYIN.

Cinsel Saldırı nedir? Tecavüzün cezası ne kadardır?

Cinsel Saldırı Kişinin izni olmadan cinsel arzu ve istek ile bir kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek cinsel ilişkiye zorlanması eylemini olarak tanımlanabilir. Cinsel saldırı suçunun işlenmesi durumunda saldırının yapılış şekli ve niteliğine göre ceza durumları belirlenir. Mağdur kişinin şikâyeti üzerine cinsel saldırıyı yapan kişinin beş yıldan on yıla kadar cezalandırılmasına hükmolunur. Cinsel saldırı veya tecavüzün normal olmayan yollarla yapılması durumunda (Vücuda veya cinsel organa yabancı cisim sokularak) verilecek ceza on iki yıldan az olmamak üzere cezalandırılır.

Zorlama, tehdit veya kandırma olmasa dahi Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, “iki yıldan beş” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tecavüz Şikayet Suç Duyurusu

Cinsel istismar bir cinsel saldırı suçu olarak görmek ona göre değerlendirmek gerekir. Bu konularda mağdur olan kişiler toplumsal baskılar veya yaşadıkları utanç veya korku nedeni ile bazen bu mağduriyetlerinin gün yüzüne çıkmasını istememektedir. Bu ise kötü niyetli kişilerin cesaretlerini arttırmaktadır. Kanun koyucu cinsel istismar veya cinsel suçlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmış olup mağdur kişilere düşen ise alanında uzman cinsel istismar avukatı aracılığı ile faillerin cezalandırmasını sağlamak olmalıdır. Cinsel istismara uğramış, maruz kalmış birinin yaşadığı bedeni hasarın yanında yaşadıkları psikolojik hasarın telafisi bazen bir ömür sürebilmektedir.

Yaşanan bu mağduriyetlerin yapanların yanına kalmaması istismara uğrayan kişilerin alanında uzman Cinsel istismar avukatı aracılığı ile haklarını aramaları ile sağlanmaktadır. Günümüzde de cinsel istismar mağdurları hiç de azımsanmayacak sayılardadır. Çocuk cinsel istismarı başta olmak üzere bütün cinsel suç ve istismarlara karşı kayıtsız kalınmamalı. Böyle bir mağduriyet karşısında hak arama yollarınız konusunda hukuki alanda yardım almak için öncelikle alanında uzman tecavüz avukatı yardımı alıp şikâyette bulunarak süreci başlatabilirsiniz.

Son zamanlarda en büyük sorunların ve suçların başında gelen cinsel tacizler, çocuk ve kadınlar üzerinde olduğu gibi, erkekler üzerinde de ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İnsanların vücutları üzerinde, rıza olmayan durumlarda taciz hareketleri yapılması sonucunda cinsel taciz davalarının açılması gerekmektedir. Ancak bu tür davalarda en ağır cezaların maddi ve manevi olarak alınabilmesi için ceza avukatı ile mahkeme yolunun tutulması gerekmektedir. Bu tür davalar için uzun yıllarda ve doğru ekiple birlikte hizmet veren hukuk bürolarının tercih edilmesi, dava sonuçlarında olumlu yanıt alınması için yeterli olmaktadır. Merkezi Folkart‘ta bulunan Denizaslanı Hukuk Bürosu ceza davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

Cinsel İstismar Davası İçin Ceza Hukuku Avukatı Seçimi

Özellikle çocuk denilecek yani 15 yaşını tamamlamamış olan küçük çocukların, algılamayacağı türden cinsel hareket, söz ve eylem gibi her türlü davranış olarak bilinen cinsel istismar, yaptırımları da ağır yüz kızartıcı suçların başında gelmektedir. Küçük çocuklar için yapılan bu tür çirkin davranışlar için seçilecek olan ceza avukatları için iyi bir araştırılma yapılması gerekmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Ceza Avukatı İle Çalışın.

Her çeşit dava konularında olduğu gibi avukatlar, dava sürecinin seyrini değiştirme konusunda oldukça önemli olmaktadır. Bu tür saldırılar için belirli zaman aralıklarında şikâyetlerin yapılmış olması gerekmektedir. Bahsedilen süre ise 6 aydır. Cezaların tutuklamaya neden olabilmesi için ise izmir ceza hukuku avukatı hizmetleri sayesinde, tüm kanıtlar toplanmakta ve sosyal medya üzerinden de ciddi olarak baskılar yapılmaktadır. Son yıllarda cezaların ağır olması için sosyal medyadaki tepkilerde önemli oranda değerlendirilmektedir.

Denizaslanı Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Denizaslanı Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bostanlı Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Avukatı, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cebir, tehdit ve hileye başvurmaksızın 15–18 yaş grubunda bulunan reşit olmayan çocuklarla karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşur (TCK md.104). Kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye giren taraflardan mağdurun yaşı 18’den küçükse fiil diğer taraf açısından suç teşkil eder. Failin yaşının 18’den büyük veya küçük olmasının bir önemi yoktur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde düzenlendiğinden denetimli serbestlik ve diğer ceza infaz uygulamaları açısından bu husus özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

18 yaşından küçük biriyle cinsel ilişki eylemi gerçekleştiğinde, bu suçun unsurlarının oluştuğundan söz edebilmekteyiz.

İzmir Barosu’na bağlı bir Avukatlık Bürosu olarak ofisimiz, İzmir Barosu Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesi çerçevesinde bir ücret politikası ile hizmet vermektedir.

Avukatlık Ücreti Taksidi, Taksitli Avukatlık Ücreti, Avukat Ücretleri Taksitlendirilebilir Mi?

Cinsel taciz avukatı ücreti için, ofisimiz bünyesinde, avukatlık ücretini aramızda kuracağımız bir sözleşme doğrultusunda taksitlendirme veya e-Tahsilat uygulaması ile kredi kartına taksit yapabilme imkanımız mevcuttur. Ancak, sözleşme ile taksitli avukatlık ücreti hizmetimiz, zor şartlar altındaki müvekkillerimiz ile aramızdaki güven ilişkisinin neticesinde meydana gelmektedir. Bilinmesi gerekmektedir ki, avukatlık ücreti, kanunen peşin alınmaktadır.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ AVUKATI ÜCRETİ İÇİN ARAYIN.

WhatsApp

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası şu şekildedir. Çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suç mağdur ile evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenirse, şikayet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Bu ücret, 2021 Yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesi kapsamında verilmiştir. Dosya kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve teklif için iletişime geçin.

İzmir Cinsel Suçlar Avukatı hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Bir önceki yazımız olan 2021 CMK Ücret Tarifesi başlıklı makalemizde barodan avukat isteme, cmk avukatı ve cmk avukatları hakkında bilgiler verilmektedir.

Suçun Unsurları Nelerdir?

Karşıyaka reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun en önemli unsuru mağdurun geçerli bir rızasının olmasıdır. Mağdurun cinsel ilişki kurma konusunda özgür iradesi yoksa, örneğin failin cebir uygulaması söz konusu ise cinsel saldırı suçu oluşur.. Mağdura uygulanan hile özgür iradesini ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır. Yargıtay uygulamasında mağdura yönelik “seninle evleneceğim” şeklinde söylenen cümleler mağdurun özgür iradesini ortadan kaldıracak nitelikte bir hile olarak kabul edilmemiştir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını tamamlamamış olması gerekir. Mağdurun yaşı 15’ten de küçükse rızası olsa bile cinsel istismar suçu meydana gelir. Çünkü, 15 yaşından küçük çocukların rızası geçerli sayılmamakta, ceza hukukunda hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemektedir. Mağdurun yaşı 15 yaşından küçük görünmesine rağmen gerçek yaşı 15 yaşından büyükse mutlaka kemik tespiti için rapor alınmalıdır. Adli Tıp Kurumu yaşı tespit edemediğinde ceza mahkemesi tarafından tanıklar dinlenerek yaş tespiti yapılmalıdır. Fail mağdurun zeka geriliğini bilmiyor veya zeka geriliği anlaşılamıyorsa, fail reşit olmayanla cinsel ilişki suçu hükümlerine göre cezalandırılmalıdır. Ancak, fail mağdurun zeka geriliğini biliyor veya zeka geriliği dışardan kolayca anlaşılabiliyor ise, bu durumda fail cinsel istismar suçu hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

Bir önceki yazımız olan Bostanlı Tecavüz Avukatı başlıklı makalemizde atakent tecavüz avukatı, avukat bostanlı ve avukatlık asgari ücret tarifesi ağır ceza hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir düşünce “Bostanlı Cinsel Suçlar Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir