Genel

Ceza Muhakemesinde Kısmi Kesinleşme

izmir avukat ali berkin denizaslanı

Ceza Muhakemesinde Kısmi Kesinleşme

EN / FR – The Partial Final Decree Within the Criminal Procedure

Öz

Ceza muhakemesinin, sanık ve fiil olmak üzere iki temel unsuru bulunmaktadır. Yargılamadaki bütün ispat faaliyeti de temelde suç sayılan fiilin işlenip işlenmediğine ve işlenmiş ise sanığın bu suçu işleyip işlenmediğine odaklanmaktadır. Yargılama sonunda verilen hüküm de temelde bu iki hususa ilişkin olarak kurulmaktadır. Ceza muhakemesi açısından bu iki temel unsur birbirine bağlı olduğundan bir bütünün parçaları gibidir. Tek sanığın tek bir eylem nedeniyle yargılandığı dava bakımından hüküm, yargılama konusu fiil ve sanık bakımından bütün olduğundan, hükmün bölünmezliği ilkesi uyarınca hükmün kısmen kanun yoluna götürülebilmesi mümkün değildir. Ancak bu bütünün dışında kalan yargılamaya ilişkin hususların (örneğin, harç veya vekalet ücreti vs.) kısmen kanun yoluna götürülebilmesi mümkündür. Sanık sayısının ve yargılama konusu suç sayısının birden fazla olduğu hallerde ise gerçekte birbirinden bağımsız ceza davaları mevcuttur. Ancak yargılamaya ilişkin bazı yararları sebebiyle bu ceza davaları birlikte görülmektedir. Bağlantılı ceza davalarının birlikte görülmesi halinde dahi, kurulan hüküm gerçekte her sanık ve her suç yönünden ayrı ve bağımsız birden fazla hüküm içermektedir. Bu sebeple, mahiyeti itibariyle bağımsız hükümler mevcut olduğundan, herhangi bir sanık veya herhangi bir suç yönünden kurulan hükmün diğerlerinden bağımsız bir şekilde kısmen kesinleşmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Ceza Muhakemesi, Hükmün Kesinleşmesi, Kesin Hüküm, Kısmi Kesinleşme, Bağlantılı Ceza Davası.

Abstract

There are two main component of the criminal trial which are defendant and the act (actus reus). All of the evidentiary activity within the trial focuses on whether the act considered as a crime was committed and, if so, whether the defendant committed this crime. The final decree is based these two issues. As these two basic elements are interconnected in terms of criminal procedure, they seems like any parts of a whole. The final decree is the whole in terms of the case of single defendant and single act (actus reus) because of it the partial legal remedy is impossible. The reason is that the principle of whole of final decree. Notwithstanding, the procedural issues (procedural expenditure, retainer etc.) are except of this principle and these part of final decree can raise to an appeal as partially.

İZMİR AVUKAT ALİ BERKİN DENİZASLANI

Bir önceki yazımız olan Fransa'da Avukat Tayin Etmek ve Avukat Ücretleri başlıklı makalemizde aile hukuku, alsancak boşanma avukatı ve Apostil Serhi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir