Genel

Bostanlı Apartman Site Yönetimi Avukatı

denizaslanı hukuk

Bostanlı site yönetimi avukatı, Karşıyaka apartman yönetimi avukatı, bostanlı apartman yönetimi icra avukatı, Karşıyaka site yönetimi icra takibi avukatı, apartman yönetimi hukuki danışmanlık, izmir site yönetimi şirketi avukatı, apartman yöneticisi avukatı, apartman yönetimi avukatı, Mavişehir site yönetimi avukatı, bostanlı site avukatları, toplu konut avukatları, aidat icra takibi, kat mülkiyeti kanunu avukatı gibi merak edilen hususları sizler için yanıtladık.

Bostanlı Site Yönetimi Avukatı, modern kentleşme ile birlikte insanların toplu yaşamaları gerektiği alanlarda oluşan hukuki sorunların mahkemeye intikal etmesini sağlayan kişilerdir. Apartman daireleri ve sitelerde ödenmeyen aidatlar ortak bir sorun haline gelebiliyor.

Bostanlı apartman yönetimi avukatı kat maliklerinin aylık sabit giderlerden dolayı doğan aidat ödemeleri bulunmaktadır. Ödemelerini zamanında yapan ile zamanında ödeme yapmayan kat maliklerinin arasında ki adaletin sağlanması amacıyla Kat Mülkiyeti kanunu bulunmaktadır. Kanun maddeleri uyarınca bir çok durum ve husus açıklığa kavuşmuş adaletli bir ortam sağlanmıştır. Ödemelerini zamanında yapmayan kat malikleri için Anayasa maddelerinde ciddi yaptırımlar bulunmaktadır. Site yönetimi avukatlığı alanında tecrübeli avukatlardan kanun maddeleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Doğru yönlendirmeler ile adaletsiz durumlar karşısında hakların korunması adına bir çok uygulama yürütülmektedir.

İzmir Site Yönetimi Avukatı, site sakinlerini kanun maddeleri uyarınca yapılabilecekler hakkında bilgilendirir. Aidat ödemelerini zamanında yapmayan sakinler hakkında atılabilecek hakkında güncel mevzuata göre işlemleri yürütür. Tahsil edilemeyen borçlar durumunda Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir.

Kanun Maddeleri İle Güvence Altına Alınan Haklar

  • Ödemesini zamanında yapmayan site sakinleri için icra takibi ve gecikme faizi,
  • Borç sahibinin taşınmazı ipotek istenebilir,
  • Borç sahibi borçları ödemediği takdirde mülkiyet hakkının diğer mülkiyet sahiplerine devri istenebilir,

Mülkiyet kanununa ilişkin yaptırımlar sadece borç sahiplerine uygulanmamaktadır. Ayrıca ortak yaşam alanında projede bulunmayan havuz, spor sahası, tenis kortu gibi lüks sınıfa giren alanlar yapılıyorsa itiraz edilebilmektedir. Resmi olarak bir dilekçe aracılığıyla kat maliki bu harcamalara katılmayacağını duyurabilir. Anlaşmazlık olması durumunda Sulh Mahkemelerinden tespit işlemi istenebilmektedir.

Apartman ve sitelerde yıpranan, kullanım hatasından garanti dışı kalan ya da çeşitli nedenlerle demirbaş harcamaları oluşmaktadır. Kiracılar demirbaşlar için yapılan ödemeyi kat maliklerine bildirebilir. Gerçeği yansıtmayan harcamalar sunulduğunda, yapılan aidat ödemelerin harcandığı noktalar şaibeli olduğunda bu durumun üstüne gidilerek tespit edilmesi gereken. Haksız, gerçeği yansıtmayan ve lüks görünen harcamaların kanıtını tespit eden kat maliklerinin aidat ödememe hakkı bulunmaktadır. Ayrıca kat malikleri ortak alan ve tesislerin kullanım hakkından vazgeçmek ya da bunlardan faydalanmadığını dile getirip demirbaş ve aidat harcamalarını ödememe hakkı bulunmamaktadır.

Kat malikleri mülklerini kiraya verdiklerinde bilinmelidir ki her ne koşulla olursa olsun aidatları kiracılar ödemekle yükümlüdür. Günlük temizlik ve hizmetlerin karşılığı ekstra bekçi, bahçıvan gibi ihtiyaçlardan doğan ödemeleri kiracılar ödemekle yükümlüdürler. Aidatlarını ödemeyen kiracılar için apartman ve site yönetimi alanında uzman avukatlardan hukuki danışmanlık talep ederek gerekli işlemleri avukatları aracılığı ya da kontrolünde yürütebilirler.

Site Yönetimi İcra Takibi, Apartman Yönetimi İcra Takibi Avukatı

İzmir Site Yönetimi İcra Takibi Avukatı; site sakinleri arasında ödemelerini gerçekleştirmeyen kat maliklerinden borçların tahsil edilmesi amacıyla uzman avukatlar tarafından yapılmaktadır. Site içerisinde temizlik, çalışan personel, güvenlik ve çeşitli giderlerden dolayı aylık aidat toplanmaktadır. Daire başına düşen gider kat malikleri arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. Kasa hesabı ve harcamaların takibi kat maliklerince belirlenen yönetim tarafından tutulmakta ve takip edilmektedir. Belirlenecek günlerde yapılacak toplantılar ile hesaplar kat maliklerinin incelemesine sunulmaktadır. Siteler kat malikleri tarafından oluşmakta ve kendi içerisinde bir yapı gibi düşünülebilir. Bu yapılar içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı anlaşmazlıklar, belirlenen site kurallarına uyumsuzluklar ve ödemede düzensizliklerin meydana çıkması gayet normaldir.

Bostanlı Site Yönetimi İcra Avukatı hizmetini bölgenizde bulunana Hukuk Bürolarından veya avukatlık hizmeti veren kişisel avukatlardan alabilirsiniz.

Site Yönetimi İcra Takibi Avukatı

Site Yönetimi İcra Takibi Avukatı site yönetimi adına borçluyla görüşüp alacaklarını tahsilini gerçekleştirmektedir. Borç sahibi kat maliki ödemeye itiraz ya da kasıtlı olarak ödeme yapmaması durumunda hukuki görevlerini yerine getirmektedir. Edilen itirazın yasal mevzuat değerlendirilerek haklı olması durumunda yönetimle görüşmekte haksız olması durumunda nedenleriyle birlikte kat malikine bildirmektedir. Alacakların tahsil edilememesi durumunda yönetimin bilgisi dahilinde alacakların takibi için gerekli icra işlemlerini başlatabilir. Diğer kat maliklerinin zararı ve gecikme faizleri de göz önünde bulundurulduğunda borçlu kat malikinin mülkiyet hakkı mahkeme tarafından uygun görüldüğünde diğer kat maliklerine devri gerçekleştirilebilir.

Site Yönetimi Aleyhine İcra Takibi

Karşıyaka apartman yönetimi avukatı, kat malikleri arasında anlaşmazlıklar kimi zaman belli kat malikleri arasında gruplaşarak yönetimin haksız görülmesi durumunda mahkemelere uzman avukatlar eşliğinde başvurular yapılabilir. Genellikle söyleyebiliriz ki site sakinleri arasında açılan mahkemeler çoğunlukla delil yetersizliğinden ve diğer nedenlerde ret kararı almaktadır. Ancak avukatlar site içerisinde çıkan anlaşmazlığı kat malikleriyle görüşüp çözüme kavuşturabilmektedir. Kanunlar neticesinde Anayasa Maddelerine bağlı hareket edildiğinde haklı ve haksız taraflar ortaya çıkmaktadır. Toplanan deliller neticesinde kabul etmeyen taraflar avukatların başvurusuyla kesin bir çözüme de kavuşturulduğunun altını çizebiliriz.

Site Yönetimi Avukatı Görevleri;

  • Site yönetimi avukatı görevleri arasında öncelikle uyuşmazlık çıkan durumların çözüme kavuşturulması gelir,
  • Anlaşmazlıkların incelenerek mahkeme yoluna gitmeden önce çözülmesini hedeflenir,
  • Ödemelerde yaşanılan düzensizliklere ilişkin faizin tahsili gibi işlemler takip edilir,
  • Ödemelerin kasti olarak yapılmaması durumunda icra takibi başlatır ve sonuçlandırır,
  • Mevzuata ilişkin site kurallarının oluşturulmasına yardımcı olur,
  • Sitenin işleyişle alakalı çalışan personelin işe kabul sözleşmesinden diğer hukuki süreçleri değinen tüm adımları düzenler ve gerekli işlemleri yürütür.

Özellikle İzmir gibi metropol şehirlerdeki apartmanlar, siteler, rezidanslar ve diğer toplu yapılarda ikamet eden kişi sayısı son yıllarda hızlıca artmıştır. Bu artışa bağlı olarak neredeyse küçük bir şehir büyüklüğünde yeni toplu yapılar oluşmaya başlamıştır. Bu yerlerde yaşayan kişilerin birbirleri ile olan hukuklarını düzenlemek için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu oluşturulmuştur. Bu Kanunda yapının yönetim şekli, kat maliklerinin hak ve borçları, ortak alanların nasıl kullanılacağı gibi hususları ayrıntılı olarak belirlemiştir. Toplu yapılarda yaşamanın bir gereği olarak maalesef kat malikleri veya site sakinleri arasında kat mülkiyeti kanunu kapsamında bir çok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları ya da yargı yoluyla çözümü gerekmektedir. Bu noktada uzman olan apartman yönetimi avukatından hukuki danışmanlık alınması gerekmektedir. Site yönetimi avukatı bu alanda hizmet vermektedir.

Apartman, Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık

Apartman ve site yönetiminde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti, şeffaf olarak sunulması gereken bir hizmettir. Zira toplanması gereken paraları banka hesabında toplamak ve istenildiği takdirde gereken evrakları inceleyebilmek gibi hesap verilebilmek denetimlerine uygun olunmaması halinde bir tek kişi değil apartman veya sitede yaşayan kişilerin tamamı mağdur olabilmektedir. Ayrıca apartman ve site yönetiminde hukuki danışmanlık hizmeti almak yerine elbette sorunlarınızın ve hukuki uyuşmazlıklarınızı apartman ve sitede yaşayanlar olarak kendiniz takip edebilirsiniz. Ancak sadece aylık aidat toplanmasında dahi sorun yaşayan bir apartman ya da site halkı, diğer sorunlarına çözüm ararken birçok farklı sesin içinde kaybolabilecek ve asıl sorununa çare bulmak yerine sorunları daha da büyüyebilecektir.

Bunun yanında adliyelerdeki ve diğer kamu dairelerindeki iş yoğunluğunu ise herkes bilmektedir. Hukuki sorunlarınızla ilgili bilgi almak dahi en az yarım gününüzün ve emeğinizin kaybı olacaktır. Bu nedenle en işlevsel yol, apartman ve site yönetiminde hukuki danışmanlık hizmetleri konusunda tecrübeli bir avukat ya da hukuk bürosu ile çalışmaktır.

Hukuk büromuz kuruluşundan itibaren apartman ve site yönetiminde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca istenilmesi halinde periyodik olarak bilgilendirme toplantıları yaparak hizmetlerimizi ve öngörülerimizi sizinle paylaşabilmekteyiz. Konunun uzmanı, mevzuata hakim ve tecrübeli avukat ekibimizle birlikte apartman ve site yönetiminde hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen herkes web sitemizin iletişim kısmındaki telefon numarasını arayarak randevu alabilir ya da diğer iletişim kanallarından tarafımıza ulaşabilir. Aidat icra takibi hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Avukat tavsiyesi için tıklayın.

izmir boşanma avukatı

site yönetimi avukatı, apartman yönetimi avukatı

Bir önceki yazımız olan Bostanlı İsim Değiştirme Davası Avukatı başlıklı makalemizde bostanlı avukat, bostanlı isim değiştirme davası avukatı ve bostanlı soyadı değiştirme davası avukatı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir